Autorius Nežinomas


Biografija

Biografija nerasta

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Vitražo projektas €280.00
Medalis „Vytauto Didžiojo universitetas. 1922–1992“ €50.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Marija su vaikeliu Jėzumi

Pontijus Pilotas nusiplauna rankas

Šventoji šeimyna

Šv. Juozapas

Lietuvaitė ir žąsys

Po baliaus

Mergaitės portretas

Kristaus gimimas

Haremo gražuolė

Jauno didiko, apdovanoto Baltojo Erelio ordinu, portretas

Madona su kūdikiu (Čenstachavos Dievo Motina)

Šventasis su vaiku

Kryžiaus kelio stacijos: Kristaus nukryžiavimas

Samurajus ir geiša

Šv. Elena

Jaunuolio portretas

Berniukas škotišku apdaru su šuniuku

Venecija

Dama su kroketo lazda

Neuschwanstein pilis (Bavarijos princo Liudviko II rezidencija)

Rabino portretas

Pokalbis

Jonas Krikštytojas su Jėzumi (kopija pagal Rubensą)

Skaitanti mergaitė

Priekalnių peizažas

Nuėmimas nuo kryžiaus

Vyro portretas (pagal Rembrandtą)

Taverna

Peizažas su kriokliu

Peizažas

Piemenaitė

Kalnų peizažas

Mergaitė su drambliukais

Amūras

Gynybinės sienos bokštas Kauno mieto sode

Medžioklės scena

Kačiukai

Diptikas - Kaimo peizažai

Smuklėje

Trobelė miške

Nidos kapinės, 3 eskizai

Kuršių Nerijos eskizai, 14 vnt.

Rami jūra (La mer calme)

Laivas audroje

Žydintis parkas

Laivelis ežere

Kostiumo eskizas

Dailininko Jūračio Zalenso portretas

Kristus su erškėčių vainiku

Kristus neša kryžių (11 stacija)

Paminklo Kasparui Bekešui Vilniuje, Bekešo kalno papėdėje, projektas

Šv. Kazimiero paskelbimo šventuoju 400 metinių minėjimas Vilniuje

Šv. Kazimiero paskelbimo šventuoju 400 metinių minėjimas Vilniuje

Domininkonų gatvė Vilniuje

Vilniaus katedros aikštė

Vilniaus panorama

Rudens peizažas

Satyras

Juodkrantė

Klaipėdos švyturys

Natiurmortas su rožėmis

Natiurmortas su bijūnais ir rožėm

Vitražo projektas

Be pavadinimo („Mata Hari”)

Alma Mater Vilnensis. Czaspismo Akademickie. Zesozyt 2

Vilnius

Ringrafas „Lietuvos karalienė“

Vilniaus geležinis fondas. Aukojimo lakštas

Atsišaukimas (skrajutė)

Biržų apskrities žemėlapis. Mappa dóbr Ordynacyi Birżańskiej.

Balsuokite už Santaros sąrašą No. 6 (skrajutė)

Kauno miesto planas

Medalis „Vytauto Didžiojo universitetas. 1922–1992“

Filatelistų draugijos „Lietuva“ vienuoliktoji paroda, skirta transatlantiniams lakūnams Dariui ir Girėnui

Dariaus ir Girėno paminklo atidengimas liepos 28 d. 1935 m.

Medalis „Steponas Darius. Stasys Girėnas“

Вторая всеросийская кустарная выставка. Литовское художественное общество „Lietuvių dailės draugija”. Народныя изделiя литовцевъ 1913 m. Sankt Peterburge vykusios lietuvių liaudies meno parodos katalogas

Vilnius ir Vilniaus kraštas. Krašto pažinimo pradai

Leidinys „Mažoji Lietuva“ Nr. 1

„Jaunosios Lietuvos“ leidiniai Nr. 1–4

ARS Pirmosios parodos katalogas

Lietuvos dailininkų apžvalginė dailės paroda 1942 m.

Reprezentaciniai Lietuvos vaizdų albumai (du)

Апполонъ

L‘exposition de porcelaine. Guide

Knygos „Александръ Петровъ. Шахматная игра, приведенная въ систематический порядок (Санкт Петрбургъ, 1824), I–II dalys“ reprintas

Vytautas Didysis | Vitoldo. Eroe della Lituania

Žygimantas Augustas | Sigismondo Augusto

Plakatas „Nepriklausoma Lietuva“

Propagandinis plakatas–atsišaukimas „Na, vaikučiai, nebijokite dėdės... [Mūsų kovos šūkis: sunaikinti pasaulinį siaubą – bolševizmą...]“

5 atvirukų komplektas

Puodelis „Vytautas Didysis. 1430–1930“

Dalyvio ženklas „A.L.R.K federacijos XXVI kongresas“

Ženklelis „Lietuvos tautininkų sąjunga”

Lietuvės šventiniais rūbais /Littauen (Gustav Leutzsch, litograf.)

Lietuviai /Littauen (Gustav Leutzsch, litograf.)

Dviejų imperatorių susitikimas 1807 m. birželio 25 d. / Entrevue des deux empereurs, le 25 juin 1807

Vilniaus vaizdas/ Wilno

Tartare Lithuanien ex Garde de 1812 à 1814

Gerai žinomi Bond Street dykinėtojai (Well known Bond Street Loungers)

Iliustracija su šaržuotais vyriškais tipažais (Public characters)

Le Monde illustré / 1863.04.15 titulinis puslapis

Pora

Aušros Vartų Madona

Medinė lietuvių liaudies skulptūra „Pieta “

Medinė lietuvių liaudies skulptūra „ Šv. Jonas Nepomukas“

Medinė lietuvių liaudies skulptūra „Švč. Mergelė Marija Maloningoji“

Platono Zubovo portretas (miniatiūra). Pagal Heinrich Friedrich Füger (1751–1818) portretą

Klaipėdos panorama | Memel Pagal Robert Aßmus (1842–1904) piešinį

Klaipėda | Memel

Klaipėdos Švyturys | Memel mit dem Leuchtthurme

Juodkrantė | Schwarzort

Tilžė | Tilsitt

Piliava | Pillau

Baltijos krantai ties Palanga Žemaitijoje | Côtes de la Baltique vers Polangen en Samogitie

Baltijos krantai ties Palanga Žemaitijoje | Pagal Aleksandro Orlovskio paveikslą

Kuršių Nerijos kopų vaizdas | Blick über die Dünen der Kurischen Nehrung

Kopų tvirtinimas Kuršių Nerijoje | Befestigung der Dünen auf der Kurischen Nehrung

Gdansko panorama | La ville de Dantzick – vue prise sur le quai de la Vistule

Die Seebäder Litauens Kaunas: Verwaltung der litauischen Eisenbahnen

Skrajučių rinkinys

Informacinė skrajutė| Informator dla jadących do Połągi

Žemaitija | Altžemaiten

A view of Schorskarskoi Pagost in Siberia. A view of Trojesski on the Siberian river Oby.