Marija Račkauskaitė Cvirkienė

1912–2004


Biografija

Dailininkė gimė Bolgrade, kur tuo metu mokytojavo jos tėvas, klasikinių kalbų žinovas M. Račkauskas. 1921 m. visa šeima persikėlė į Lietuvą , nuo 1927 m. apsigyveno Kaune, Fredoje. 1930 m. Marija baigė gimnaziją. 1930-1935  m. mokėsi Kauno meno mokykloje pas P. Kalpoką ir A. Galdiką. Dailės parodose M. Cvirkienė pradėjo dalyvauti nuo 1935 m. Kartu su savo vyru rašytoju P. Cvirka 1937 m. keliavo po Vakarų Europą, ilgiau gyveno Paryžiuje. 1938-1940 m. priklausė Lietuvos moterų dailininkių draugijai, taip pat buvo Lietuvos dailininkų sąjungos (nuo 1939 m. individualistų sekcijos) narė. 1940 m. dalyvavo „Dairos" (dailininkų realistų-aktyvistų) grupės veikloje. Karo metu su P. Cvirka pasitraukė į Alma Atą, gyveno Maskvoje. 1945 m. grįžo j Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. Nuo 1946 m. - LTSR dailininkų sąjungos narė. 1964 m. Vilniuje surengė pirmąją personalinę parodą. Dalyvavo parodose Lietuvoje ir užsienyje (Vengrijoje, Italijoje , Čekoslovakijoje). 1965 m. M. Cvirkienei suteiktas LTSR nusipelniusios meno veikėjos, 1972 m. - LTSR liaudies dailininkės vardas,  2000 m. buvo apdovanota 5 laipsnio Gedimino ordinu.

Karolis Vairas-Račkauskas gimė 1882 m. šiaudinėje, Akmenės rajone. 1907 m. išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas, kur įsitraukė į lietuvių veiklą. 1923 m. grįžęs į Lietuvą tarnavo užsienio reikalų ministerijoje. Nuo 1923 iki 1928 m. ėjo diplomatines pareigas Lietuvos atstovybėje Anglijoje. 1929 m. tapęs pirmuoju Lietuvos diplomatu Afrikoje gyveno Keiptaune, kur ėjo Lietuvos konsulo Pietų Afrikoje pareigas (1929-1932 m.). Grįžęs į Lietuvą atsidėjo žurnalisto ir vertėjo darbui. 1940-1947 m. buvo Respublikos bibliotekos (Kaune) direktoriaus pavaduotojas, mokslinis sekretorius, nuo 1949 iki 1969 m. - Petro Cvirkos memorialinio muziejaus direktorius. Mirus Salomėjai Nėriai kartu su Antanu Venclova pirmieji pradėjo rūpintis poetės palikimu. 1946 m. Kaune surengė pirmąją parodą - „Salomėja Nėris gyvenime ir kūryboje”, o 1955 m. sudarė fotoalbumą „Salomėja Nėris: 1904-1945”. K. Vairas-Račkauskas mirė 1970 m. Kaune.

Parengta pagal Venclovų namų-muziejaus informaciją.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Mergaitės su melsvais kaspinėliais portretas €580.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti