Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas)

1888–1935


Biografija

I. Pinkas - dailininkas, Jaceko Malczewskio mokinys. 1919 m. kaip piešėjas ir dailininkas dalyvavo generolo L.Želigovskio žygyje į Vilnių. 1928 m. buvo atvykęs į Vilnių, kur susituokė su Marija Kazanowicz. Tada nutapė 10 paveikslų, vaizduojančių Vilniaus architektūros paminklus. Paveikslus padovanojo asmeniškai Juzefui Pilsudskiui, o 1929 m. išleido tų paveikslų spalvotų autolitografijų rinkinį. Kiekviena litografija signuota pieštuku, rinkinys išleistas 100 egzempliorių tiražu, visi rinkiniai buvo vardiniai. Autolitografijos reprodukuotos knygoje Wladislaw Zahorski: Podania i legendy wileńskie. - Gdansk, 1991.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Vilija

Šv. Kazimiero skersgatvis