Jonas Kazimieras Vilčinskis

1806–1885


Biografija

Gydytojas, kolekcininkas, Vilniaus albumo leidėjas. Vilniaus albumas - litografijos, plieno bei vario raižinių technikomis atlikti grafikos darbai, supažindinantys su svarbiausiais krašto architektūros ir vaizduojamosios dailės paminklais, garsiausiais Lietuvos žmonėmis.Vilniaus albumas buvo leidžiamas Paryžiuje, Lemercier spaustuvėje. Vilniaus albumas buvo leidžiamas serijomis, o pastarosios - sąsiuviniais. 1846-1856 m. išėjo šešios nevienodos apimties ir formato Vilniaus albumo serijos, sudarančios per 350 grafikos kūrinių. Vilniaus albumas buvo daugelio skirtingų tautybių dailininkų kūrybinio bendradarbiavimo rezultatas. Jis buvo spausdinamas Paryžiuje, garsioje Ž. Lemersje litografijoje. Kūrinius litografavo prancūzų litografai Louis Pierre Bichebois, Victor Adam, Isidore Deroy, Philippe Benoit, Francois Grenier, Adolphe Lafosse ir kt. pagal Vilčinskio jiems atsiųstus Jono Chruckio, Kanuto Rusecko, Karolio Ripinskio, Alberto Žameto, Antano Zaleskio, Vasiljaus Sadovnikovo, Martyno Zaleskio ir kt. piešinius.

Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji 4) XIII salė yra skirta Vilniaus albumo pristatymui.

Didžiausias Vilniaus albumo ir kitų J.K.Vilčinskio leidinių rinkinys yra Varšuvos nacionaliniame muziejuje (pagal 1976 m. katalogą - 355 vnt.).

Vilniaus Universitete yra 163 lakštų rinkinys.

XIX a. viduryje Rusijos imperijoje platinamas Vilniaus albumas (252 didelio formato lakštai) kainavo 500 sidabro rublių. Kiti lakštai buvo pardavinėjami pavieniui.

Literatūra:

Vilnius Jono Kazimiero Vilčinskio leidiniuose, Lietuvos nacionalinio muziejaus leidykla, sudarė A. Bieliūnienė, B. Kulnytė, S. Likšienė, R. Subatniekienė, Vilnius, Lietuvos nacionalinis muziejus, 2000.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Jonas Chžanovskis, paskutinis LDK artilerijos vadas | Jan Chrzanowski €800.00
Aušros Vartų Švč. Mergelė Marija €150.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti