Zigmas Petravičius

1862–1955


Biografija

Zigmas Petravičius gimė 1862 m. birželio 16 d. Sirvyduose (Kelmės vlsč.), kitais duomenimis – Ganyprovoje (Šilalės raj.), mirė 1955 m. kovo 9 d. Kaune, tapytojas. Mokėsi Varšuvos dailės mokykloje, 1881–1893 m. studijavo Peterburgo dailės akademijoje (B. Villevaldes’es batalinės tapybos klasėje), tobulinosi Paryžiuje. Ankstyvajai kūrybai įtakos turėjo rusų realizmo dailė, Kilnojamųjų dailės parodų draugijos („peredvižnikų“, 1890–1892 m. buvo jos narys) dailininkų tapyba. Nuo 1890 m. dalyvavo parodose Lietuvoje ir Rusijoje. 1895 m. vienas Peterburgo dailininkų draugijos įkūrėjų, 1908 m. lenkų draugijos „Zachęta” Sankt Peterburge iniciatorių. 1905 m. Rusijoje eksponuotą tapytojo revoliucinės tematikos paveikslą „Mirties žygis” (1905 m.) caro valdžia konfiskavo. Vengdamas suėmimo, kuriam laikui išvyko iš Rusijos. 1913 m. lankėsi Palestinoje, Egipte. 1920 m. grįžo į Lietuvą, nuo 1936 m. gyveno Kaune, dirbo dailininku Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Nuo 1935 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Apdovanotas Gedimino III laipsnio ordinu už batalinės tematikos paveikslus.
Sukūrė peizažų, portretų, buitinių kompozicijų su valstiečių kasdienio gyvenimo vaizdais, paveikslų religine tema (Kelmės, Vaiguvos) bažnyčioms. Tarpukariu nutapė daug akademistinės manieros batalinių, istorinių paveikslų. Sovietiniu laikotarpiu sukūrė socrealistinio stiliaus žanrinių kompozicijų. Kūrinių yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, Šiaulių „Aušros” muziejuje, Varšuvos nacionaliniame muziejuje ir kt.

Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944, sud. L. Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 298–299; Petravičius Zigmas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti