Nepriskirtas


Biografija

Biografija nerasta

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Žiedas. Au 585 / Ag 925 / Citrinas. 16,52 g €0.00
Auskarai. Au 585 / Ag 925 / Agatas. 24,11 g €0.00
Auskarai. Au 585 / Ag 925 / Rožinis kvarcas. 15,08 g €0.00
Auskarai. Au 585 / Ag 925 / Citrinas. 12,11 g €0.00
Auskarai. Au 585 / Ag 925 / Kult. perlas. 11,35 g €0.00
Apyrankė. Ag 925 / Topazas, citrinai, krištolas. 22,92 g €0.00
Žiedas. Ag 925 / Obsidianas. 17,16 g €0.00
Auskarai. Ag 925 / Oniksas. 12,18 g €0.00
Kolje. Au 585 / Ag 925 / Fosilija, citrinai. 33,43 g €0.00
Pakabukas. Au 585 / Ag 925 / Ametrinas. 8,23 g €0.00
VILNIAUS AUKCIONO KATALOGAS Nr. XXXI €2.00
VILNIAUS AUKCIONO KATALOGAS Nr. XXX €2.00
VILNIAUS AUKCIONO KATALOGAS Nr. XXIX €2.00
VILNIAUS AUKCIONO KATALOGAS Nr. XXVIII €2.00
VILNIAUS AUKCIONO KATALOGAS Nr. XXVII €2.00
Eagle Lake Story. Erelio ežero istorija €3.00
Parodos katalogas. Žingsniai. Lietuvos fotografijos mokykla €3.00
Dievo Motina, visų kenčiančiųjų džiaugsmas €350.00
Auskarai. Au 585 / Ag 925 / Hematitas. 16,05 g €0.00
Žiedas. Ag 925 / Kalnų krištolas. 13,08 g €0.00
Kolje. Au 585 / Ag 925 / Turmalinas, oniksas. 48,93 g €0.00
Postamentas €1800.00
Lietuvių autorių grafika (mažieji formatai) €0.00
Auskarai. Ag 925/ Au 585/ Granatai. 13,19 g. €0.00
Apyrankė. Ag 925/ Au 525/ Koralas, citrinas, hematitas. 38,76 g. €0.00
Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930│Album commémoratif du 500–ème anniversaire de la mort de Vytautas le Grand│Album in commemoration of 500–th anniversary of the death of Vytautas the Great│Album zum Andenken an Vytau €695.00
Steigiamojo Seimo darbai. Seimo stenogramos €3305.00
Wilno i ziemia Wileńska | Vilnius ir Vilniaus apylinkės (2 tomai viename konvoliute ir 12-os žemėlapių atlasas viename įdėkle) €580.00
Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego €55.00
Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik IX (ZA R. 1933 – 1934) €30.00
Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik XII €50.00
Ateneum Wileńskie: czasopismo naukowe poświęcone badaniom przeszłości ziem W. X. Litewskiego / Rocznik XIII / zeszyt 2 €30.00
Žemaitė gyvenime ir kūryboje €70.00
Sieninis senosios Prūsijos žemėlapis│Wandkarte des Alten Preussens €350.00
Mūsų Lietuva: krašto vietovių istoriniai, geografiniai, etnografiniai bruožai €180.00
Teatriniai žiūronai €170.00
16 pašto ženklų rinkinys „Steigiamasis seimas“ €790.00
Lietuvos piliečio pasas €60.00
Vinjetė „Petrapilio dvasinės akademijos 4 kurso studentai“ €240.00
Atvirukas „Villa Danusia Palangoje“ | Polonga. Villa „Danusia“ €240.00
Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 21-mos Domus Aurea salės dekoras €230.00
Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 23-ios Domus Aurea salės dekoras €230.00
Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 23-ios Domus Aurea salės dekoras €230.00
Pagal Pranciškų Smuglevičių ir Vincenzo Brenna. 25-os Domus Aurea salės dekoras €230.00
Konvoliutas iš 4 lietuviškų XIX a. knygų €120.00
Bybeles: tai esti wisas szwentas rasztas seno ir najo testamento, į lietuwiszkaję kalbą perstatytas, isz naujo perweizdėtas ir dewintą kartą iszspaustas €100.00
Prie altoriaus. Maldų knygelė mūsų mažiesiems €40.00
Vilties maldos. Kalinių maldaknygė €120.00
Litovaj popolkantoj €72.00
Babtų miestelio bažnyčios išeinančių raštų registracijos knyga 1908–1912 m. €230.00
Lawin /Ellex Valiunas meno kolekcijos albumų rinkinys €840.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XXIX Vilniaus aukcionas 102 Wilnianie! / Atsišaukimas Lietuvai atgavus Vilnių €144.81 €144.81
XXIX Vilniaus aukcionas 122 Plakatas „Darius ir Girėnas” €144.81 €144.81
XXIX Vilniaus aukcionas 128 Barometras „Mūsų rytojus” €144.81 €434.43
XXXV Vilniaus aukcionas 61 10-ies estampų rinkinys „Litauische Grafik 76” €926.78 €926.78
XXXV Vilniaus aukcionas 110 Konvoliutas €173.77 €231.70
XXXVI Vilniaus aukcionas 97 Originali batų dėžė €120.00 €120.00
XXXVI Vilniaus aukcionas 124 Kazio Šimonio kūryba €90.00 €140.00
XXXVII Vilniaus aukcionas 4 Plakatas „Statomas Kaune Lietuvos nepriklausomybės atgavimo paminklas Kristaus prisikėlimo bažnyčia” su inž. K. Reisono projektu €180.00 €180.00
XXXVII Vilniaus aukcionas 107 Propagandinių plakatų rinkinys (22 vnt.) €190.00 €780.00
XXXVII Vilniaus aukcionas 108 Kino afišų rinkinys (21 vnt.) €150.00 €190.00
XXXVII Vilniaus aukcionas 109 Parodų afišų rinkinys (10 vnt.) €90.00 €90.00
XXXVII Vilniaus aukcionas 110 Sveikatinimo plakatų rinkinys (10 vnt.) €120.00 €460.00
XXXVI Vilniaus aukcionas 120 Рейнеке Лисъ. Поэма Гёте €150.00 €150.00
XXXIX Vilniaus aukcionas 109 Pakuotė „carte de visite“ nuotraukoms €40.00 €40.00
XLII Vilniaus aukcionas 117 Laimėtojo diplomas €80.00 €80.00
XLII Vilniaus aukcionas 121 Vytauto Didžiojo mirties 500 metų sukaktuvėms paminėti albumas, 1430–1930 €880.00 €880.00
XLII Vilniaus aukcionas 123 1940 m. Vilniaus dailininkų dailės parodos katalogas €70.00 €70.00
XLIV Vilniaus aukcionas 74 Plakatas New Yorko lietuvių dailininkų sąjungos dvidešimties metų sukaktuvinė paroda Kultūros židinyje–1972.XI.25–XII.3 €340.00 €340.00
XLVII Vilniaus aukcionas 141 Arbatinukas €1300.00 €1300.00
L Vilniaus aukcionas 204 Izraelio ir Tobijo Bunimovičių saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (12 vnt.) €190.00 €190.00
L Vilniaus aukcionas 207 Akcinės bendrovės „Lietuvos Baltijos Lloydas” vardinė akcija (2 vnt.: nr. 172, 173) Šimto litų vertės, išduota p. Jonui Glemžai, su bendrovės valdybos narių parašais. 1937, Kaunas €90.00 €170.00
L Vilniaus aukcionas 208 Organizuojamojo Lietuvos žemės banko laikinis paliudijimas išduotas dr. Juliui Bielskiui €50.00 €70.00
L Vilniaus aukcionas 209 Lithuanian American Trading Company €50.00 €55.00
LI Vilniaus aukcionas 152 Katalog wystawy pośmiertnej prac malarskich i rysunkowych Ferdynanda Ruszczyca: Wilno, październik 1937 / [przedm. Marjana Morelowskiego; oprac. katalogu i reprodukcje J. Bułhaka] | Pomirtinės Ferdinando Ruščico tapybos ir grafikos darbų parodos katalogas €50.00 €50.00
LI Vilniaus aukcionas 154 Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzesznia Uniwersytetu Wileńskiego| Vilniaus universiteto įkūrimo 350-osioms ir atkūrimo 10-osioms metinėms paminėti skirta knyga €30.00 €30.00
LI Vilniaus aukcionas 155 Alma Mater Vilnensis Bibljoteka / zeszyt 1 / Ksiega Wergiljuszowa €20.00 €25.00
LI Vilniaus aukcionas 156 Alma Mater Vilnensis Bibljoteka / zeszyt 2 / 1922 Ksiega 1932 / Koła polonistow / USB €20.00 €25.00
LI Vilniaus aukcionas 162 Przyjaciel / Najtansze I najwieksze pismo tygodniowe z obrazkami I bezplatnymi dodatkami / Nr. 39 | Bičiulis. Pigiausias ir didžiausio tiražo kassavaitinis žurnalas su iliustracijomis ir nemokamais priedais Nr. 39 €10.00 €10.00
LI Vilniaus aukcionas 163 Wilno: piętnaście widoków według zdjęć fotograficznych | Vilnius: penkiolikos fotografinių vaizdų rinkinys €25.00 €50.00
LIII Vilniaus aukcionas 182 Kretingos muitinė €130.00 €170.00
LIII Vilniaus aukcionas 185 Pirmasis Šventosios molas €120.00 €130.00
LIII Vilniaus aukcionas 184 J. Skrinskos fotoateljė [Birštone] €140.00 €140.00
LIII Vilniaus aukcionas 183 Brolių Jono ir Juozo Vailokaičių vila „Anapilis” Palangoje, Vytauto g. €130.00 €240.00
LV Vilniaus aukcionas 151 Lietuvos seimo 1936 m. fotografijų vinjetė €190.00 €190.00
LV Vilniaus aukcionas 156 Linkuvos valdžios gimnazija €140.00 €140.00
LV Vilniaus aukcionas 146 Izraelio ir Tobijo Bunimovičių šokolado ir saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (15 vnt.) €240.00 €240.00
LVI Vilniaus aukcionas 129 Plakatas „Nežvejokite uždraustose vietose!“ €70.00 €150.00
LVI Vilniaus aukcionas 162 Motina ir vaikas: mėnesinis žurnalas skiriamas priešmokyklinio amžiaus vaikų sveikatai ir auklėjimui €50.00 €50.00
LVI Vilniaus aukcionas 163 Erotika XX a. I pusės periodikoje €190.00 €190.00
LVII Vilniaus aukcionas 4 Vilnius prieš 100 metų Pranciškaus Smuglevičiaus akvarelėse | Wilno z przed stu lat w akwarelach Franciszka Smuglewicza €190.00 €660.00
LVIII Vilniaus aukcionas 139 Plakatas „Skerdynė Kražiuose, lapkričio 22 d., 1893 m. Kazokai žudo žmones sulyg gub. Klingenbergo įsakymu“ €120.00 €140.00
LIX Vilniaus aukcionas 108 S. Dariaus ir S. Girėno žuvimo atminimo ženkliukas €180.00 €180.00
LIX Vilniaus aukcionas 110 Vitiorum Et Virtutum Cognitio Atque Ut illorum curandorum remedia, Ita harum comparandarum Ars Seu Praxes De Extirpandis vitiis & virtutibus inserendis omnibus virtutum Studiosis Utilissimæ Jam dudum scriptis nunc Typis Expositæ  €250.00 €250.00
LIX Vilniaus aukcionas 113 Pismo zbiorowe wileńskie na rok 1859 €200.00 €200.00
LIX Vilniaus aukcionas 124 Alma Mater. Mūsų universitetas ir jo studentija €20.00 €20.00
LIX Vilniaus aukcionas 125 Žemaičių plentas, 1934–1939 €20.00 €50.00
LX Vilniaus aukcionas 155 Izraelio ir Tobijo Bunimovičių šokolado ir saldainių fabriko „Viktorija” saldainių popierėlių rinkinys (20 vnt.) €320.00 €620.00
LXI Vilniaus aukcionas 173 Filatelijos rinkinys €80.00 €80.00
LXI Vilniaus aukcionas 174 Klaipėdos krašto banknotai ir pašto ženklas €45.00 €55.00
LXI Vilniaus aukcionas 175 Raižinys (vinjetė) „Grėbėja“ | Zemes bankas Kaunas €500.00 €520.00
LXI Vilniaus aukcionas 176 Lietuvos banko 100 litų banknotas ir banknoto pavyzdys €500.00 €500.00
LXI Vilniaus aukcionas 177 500 litų vertės vekselis €25.00 €25.00
LXI Vilniaus aukcionas 178 Alphons Schick akcinės bendrovės alkoholinių gėrimų 4 etiketės €80.00 €80.00
LXI Vilniaus aukcionas 180 Fotoatvirukas. Cathédrale, Place de l’Hôtel de Ville et Monument Commémoratif de 1812. W. Zatorsky. Kowno | Kauno Rotušės aikštė €20.00 €20.00
LXI Vilniaus aukcionas 205 Senosios fotografijos (ferotipų) rinkinys €750.00 €750.00
LXIII Vilniaus aukcionas 160 Atvirlaiškių rinkinys „Kostiumo istorija. Nuo Liudviko XVI iki II Imperijos“ (30 vnt.) €120.00 €120.00
LXIV Vilniaus aukcionas 135 Dziennik Wileński | Vilniaus dienraštis €480.00 €480.00
LXIV Vilniaus aukcionas 144 ARS Pirmosios parodos katalogas. Pauliaus Galaunės įvadinis straipsnis. €100.00 €280.00
LXIV Vilniaus aukcionas 147 Kariūnas €70.00 €70.00
LXIV Vilniaus aukcionas 149 Meisterwerke der Holzschneidekunst aus dem Gebiete der Architektur, Skulptur und Malerei| Architektūros, skulptūros ir tapybos šedevrų medžio raižiniai €70.00 €70.00