Gerardas Bagdonavičius

1901–1986


Biografija

Dailininkas, kraštotyrininkas bei pedagogas Gerardas Bagdonavičius gimė 1901 m. Radviliškyje. Gausiame, daugybę veiklos sričių apimančiame, dailininko kūrybiniame palikime (ekslibrisas, knygų iliustravimas, scenografija, pramoninė grafika, taikomoji dailė, dizainas, reklama ir kt.) kaip atskira sritis, turinti ypač didelę istorinę vertę, išsiskiria architektūrinis etnografinis peizažas ir portretai, sukurti XX a. 3–4 dešimtmetyje etnografinių ekspedicijų metu.

Parengta pagal: Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus informaciją nuolatinei parodai "Sunaikinto Litvakiškojo pasaulio ženklai Gerardo Bagdonavičiaus kūryboje".

 


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Sodyba Kražių apylinkėje €460.00
Užeigos kieme (На постоялом дворе) €350.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
X Vilniaus aukcionas 57 Kaunas. Švč. Trejybės bažnyčios vartai €173.77 €173.77
X Vilniaus aukcionas 58 Kražiai. Senos bažnyčios didžiosios durys €275.14 €275.14
XI Vilniaus aukcionas 9 Ryga. Senas miestas I €217.22 €217.22
XIX Vilniaus aukcionas 65 Ex libris Aleksandro Ružancovo €72.41 €72.41
XLVIII Vilniaus Aukcionas 87 Kaunas. Švč. Trejybės bažnyčios vartai €180.00 €180.00