Paulius Augius-Augustinavičius

1909–1960


Biografija

 

Menininkas gimė 1909 m. Plungės valsčiuje. Mokėsi Telšių gimnazijoje, Kauno meno mokykloje, 1935–1938 m. - Paryžiaus aukštojoje meno bei dekoratyvinės ir taikomosios dailės mokykloje.
Dailės mokėsi kartu su Vytautu Jurkūnu, Marce Katiliūte, Liuda Vaineikyte, Irena Trečiokaite, Vaclovu Ratu-Rataiskiu. Pirmieji jo dėstytojai: Adomas Galdikas, Petras Kalpokas, Adomas Varnas, Justinas Vienožinskis, Antanas Žmuidzinavičius, Juozas Zikaras ir kt. Nuo 1934 m. aktyviai dalyvavo parodose. Tarpukario metais su jo darbais turėjo galimybę susipažinti ne tik Lietuvos, bet ir užsienio šalių meno gerbėjai: Čekoslovakijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Estijoje. P. Augiaus-Augustinavičiaus kūryba buvo pristatyta ir 1937 m. Paryžiuje vykusioje pasaulinėje dailės parodoje.
Jo kūrybos ištakos – lietuvių liaudies grafika. 1938 m. grafiko sukurtos iliustracijos knygoms buvo įvertintos Lietuvos valstybine premija. Po karo gyveno ir kūrė užsienyje. Čia pagarsėjo kaip grafikas ir publicistas – bendradarbiavo „Vaire”, „Naujojoje Romuvoje”, „Aiduose”, „Žiburiuose”, 1946 m. dirbo „Minties” žurnalo Dailės skyriaus redaktoriumi. Gyvendamas JAV iliustravo V. Mačernio kūrybos rinktinę „Poezija” (1961 m.).
Dailininkas mirė 1960 m. gruodžio 7 d. Čikagoje. Dabar jo kūrybos puoselėjimu, populiarinimu rūpinasi žmona, vaikų rašytoja Danutė Augienė, gyvenanti JAV.

Parengta pagal: J. Palangytė „Paulius Augius-Augustinavičius”, in: Žemaičių kultūros draugijos redakcija, prieiga per internetą: <http://samogitia.mch.mii.lt/KULTURA/daileaugius.lt.htm>

 

 

 


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Ganykloje €190.00

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti