Jadvyga Dobkevičiūtė-Paukštienė

1913–2005


Biografija

Dailininkė, tapytoja. Gimė 1913 m. Liepojoje, mirė 2005 m JAV.
Dailės parodose pradėjo dalyvauti nuo 1937 m. 1938 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1938-1939 m. studijavo Vaizduojamojo meno mokykloje (Ecole des Beaux Arts) Paryžiuje. Paryžiaus tarptautinėje meno ir technikos parodoje už kilimo projektą buvo apdovanota aukso medaliu. Nuo 1939 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1949 m. gyveno JAV, nuo 1955 m. dėstė tautodailę Čikagos aukštesniojoje lituanistinėje mokykloje. Priklausė Čikagos lietuvių dailininkų sąjungai. 2001 m. buvo apdovanota JAV lietuvių bendruomenės Kultūros tarybos dailės premija.
Dailininkė yra parašiusi straipsnių dailės klausimais.
Parengta paga:l LDM Dailininkų duomenų bazę ir leidinį „Lietuvos valstybės kūrėjai. XX a. pirmosios pusės portretai” (V., 2006, p. 46)
 
Apie kūrybą:
Intymūs,nedidelių formatų kūriniai rodo autorės dėmesį socialinei aplinkai, žmogaus kasdienybei, motinos ir vaiko, religinėms temoms. Dėmesį patraukia impresionistinės plastikos, nuotaikingo spalvų ir faktūrų mirgesio pilni peizažai, figūrinės kompozicijos. Septintajame dešimtmetyje ir vėliau sukurti paveikslai yra abstraktesni, atsirado rupesnės, storos faktūros, smulkaus potėpio, fragmentiškų daugiafigūrių kopozicijų, lyg siekinat kuo tirščiau užpildyti vaizdo erdvę.
Parengta pagal: V. Liutkus, Tradicijų tąsa avangardo apsuptyje, p. 114, in: Išeivijos dailė: tarp prisirišimo ir išsilaisvinimo (sudarė I. Korsakaitė ir L. Laučkaitė), Kultūros, filosofijos ir meno institutas: Vilnius, 2003;

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti