Bronius Uogintas

1913-1988


Biografija

 Dailininkas, tapytojas. Gimė 1913 m. Grūžiuose (Pasvalio r.). Mirė 1988 m. Vilniuje.

1932-1940 m. studijavo Kauno meno mokykloje (mokytojai: Adomas Galdikas, Adomas Varnas, Petras Kalpokas), 1940-1941 m. Vilniaus dailės mokykloje. 1943 m. baigė Vilniaus dailės akademiją (mokėsi pas Justiną Vienožinskį). 1947-1951 m. dirbo dėstytoju Vilniaus dailės institute. Nuo 1943 m. dalyvavo parodose: Vilniuje ir Kaune (1963, 1973, 1983), Rokiškyje ir Biržuose (1963) surengė individualias parodas. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1963).

Dailininkas daugiausia tapė portretus ir peizažus. Portretai psichologiški, realistinio piešinio, peizažai - nuotaikingi, pilni refleksų ir šviesšešėlių žaismo.

B. Uogintas sukūrė ir taikomosios, pramoninės grafikos kūrinių - ekslibrisų, etikečių, emblemų, taip pat plakatų, draugiškų šaržų, apipavidalino knygų.

 

Tekstas parengtas pagal „Lietuvos enciklopediją” (V., 1988, t. 4, p. 379) ir pagal LDM dailininkų duomenų bazę.

 


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Rudenėjant prie Salantų €1040.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XI Vilniaus aukcionas 30 Miškas €521.32 €753.01
XLI Vilniaus Aukcionas 21 Džiuginėnų dvaras €600.00 €700.00