Petras Repšys

g. 1940


Biografija

„(...) jo kūriniuose apstu lyrizmo ir melancholijos, bet netrūksta ir fantasmagorijos, grotesko, autoironijos, subtilaus avantiūrizmo, prasčiokiško aristokratizmo, o kartais - aristokratiško paprastumo. (...) Repšio santykis su aplinka vitališkas, bet ne patetiškas, jis tarsi bando pažaboti ar užburti tai, kas pasaulyje demoniška, nes suvokia šiurpų realybės absurdą. (...) Įprasta manyti, neva tobulas techninis meistriškumas rodo kūrybos spontaniškumo stygių, tačiau Repšys sklidinas tokios maniakiškos jėgos, kad jo kruopštumas paradoksaliai atpalaiduoja kūrybos gaivalą, tampa laisvos kūrybos pamatu.”

L. Kanopkienė, „Vaizdais apmąstomas pasaulis”, in: Petras Repšys, sud. L. Kanopkienė, E. Karpavičius, Vilnius: Kultūros barai, 2006, p. 12-14.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
4 linoraižinių rinkinys €420.00
Legendos apie Vilniaus Onos bažnyčią iliustracijos. Nr. 13, 14, 15 €420.00
4 ekslibrisai €85.00
Vilniaus universiteto bibliotekos 400 metų jubiliejaus vokas su autoriaus autografu €60.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XVII Vilniaus aukcionas 74 Mano tėvynė (13 avių ir 7 moterys Šventosios upės atvaizde 1971 metų vasarą) €376.51 €434.43
XVII Vilniaus aukcionas 75 J. Biliūno apsakymų motyvais. Pirmutinis streikas €202.73 €202.73
XX Vilniaus aukcionas 78 Mano tėvynė (13 avių ir 7 moterys Šventosios upės atvaizde 1971 metų vasarą) €376.51 €376.51
XXIX Vilniaus aukcionas 84 Ėjimas bėgiais €434.43 €434.43
XXXVII Vilniaus aukcionas 101 Miesto siena €100.00 €100.00
XXXVII Vilniaus aukcionas 103 Kiemas Mikalojaus gatvėje €100.00 €100.00
XLI Vilniaus Aukcionas 111 Žmogus, ugnikalnis ir Grįžulo ratai €200.00 €200.00
XLI Vilniaus Aukcionas 112 Be pavadinimo (Vėžių valgytojai) €400.00 €400.00
XXVI Vilniaus aukcionas 73 Mano tėvynė €405.47 €405.47
LV Vilniaus aukcionas 134 Alma Mater Vilnensis. Vilniaus universitetas €120.00 €150.00
LVI Vilniaus aukcionas 131 Paukščiai ir gėlės €150.00 €150.00
LVI Vilniaus aukcionas 135 Mama €80.00 €95.00
LVI Vilniaus aukcionas 137 3 ofortų rinkinys €250.00 €250.00
LVI Vilniaus aukcionas 138 4 ofortų rinkinys €350.00 €430.00