Albina Makūnaitė

1926–2001


Biografija

 

Grafikė A. Makūnaitė gimė 1926 m. Padainupio kaime, Kauno apskrityje. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute studijavo grafiką pas prof. Antaną Kučą. Mokslus baigė 1950 m. su pagyrimu ir nuo tada nuolat dalyvavo respublikinėse ir tarptautinėse parodose. Menotyrininkai pažymi svarų dailininkės indėlį į lietuvių knygos meną.

A. Makūnaitės darbai buvo įvertinti Lietuvos valstybine premija (1966 m.), jai suteikti nusipelniusios meno veikėjos (1965 m.) ir liaudies dailininkės (1986 m.) vardai.

Gyvenimas ideologinės prievartos sistemoje varžė sakralumo įvaizdžių plėtotę, vis dėlto ištikimybės, pasiaukojimo ir kančios prasmių ženklai pasireiškė dramatiniuose jos cikluose „Lino daina”, „Rugio daina”, „Žalčio pasaka”, „Baladė apie Ievą”, „Vaikystės dienos”.

Parengta pagal: J. A. Krikštopaičio informaciją A. Makūnaitės darbų  parodai „Lino daina” Lietuvos nacionaliniame muziejuje minint dailininkės 80 metų jubiliejų.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti