Sigitas Jonas Nenorta

1933-1999


Biografija

Dailininkas Sigitas Nenorta studijavo tapybą Vilniaus dailės institute pas Vladą Karatajų bei Joną švažą, o 1966 m. tapo pirmuoju Jono švažo diplomantu.

Gimė 1933 m. Joginiškių k., šakių r. 1967 m. pradėjo dėstyti Kauno St. Žuko taikomosios dailės technikume (vėliau - Kauno aukštesnioji meno mokykla), kur su pertraukomis dirbo iki mirties. 1971 m. tapo Lietuvos dailininkų sąjungos nariu, 1976-1986 m. dirbo šios sąjungos Kauno skyriaus valdybos pirmininku. Mirė Kaune 1999 m.


S. Nenorta dalyvavo apie trisdešimtyje grupinių parodų, surengė 7 personalines. Laimėjo tarptautinę Miklošo Kaplaro premiją (Vengrija, 1974), o 1983 m. S. Nenortai suteiktas nusipelniusio meno veikėjo vardas. Dailininko darbų yra įsigiję Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus (22 vnt.), Lietuvos dailės muziejus (3 vnt.), visuomeninės įstaigos, privatūs kolekcionieriai Lietuvoje ir užsienyje. Dailininko meninė veikla neapsiribojo tapyba: jis kūrė knygų viršelius, iliustracijas ”Nemuno” žurnalui, rašė straipsnius kūrybos ir menininko visuomeninės misijos temomis.
 
 

Parengta pagal: 2003 m. parodos„„Sigitas Jonas Nenorta. Tapyba” informaciją. Prieiga per internetą:< http://sigitasjonasnenorta.blogas.lt/sigitas-jonas-nenorta-19331999-tapyba-2.html>


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
LXIII Vilniaus aukcionas 50 Vasara kaime €500.00 €700.00