Romanas Jokūbas Jakimovičius (Roman Jakub Jakimowicz)

1899–1964


Biografija

Romanas Jokūbas Jakimovičius (Roman Jakub Jakimowicz) gimė 1899 m. Stanislavuve (Lenkija), mirė 1964 m. Nuo 1923 m. mokėsi Ludwikos Mehofferowos tapybos ir piešimo mokykloje Krokuvoje, 1923–1928 m. studijavo S. Batoro universitete Vilniuje grafikos studijoje, 1931 m. ten pat įgijo tapytojo diplomą. 1927 m. dėstė piešimą įvairiose Vilniaus gimnazijose. Šv. Luko draugijos ir Vilniaus dailininkų sambūrio narys. Sukūrė medžio raižinių ir linoraižinių su Vilniaus architektūros vaizdais. Dailininko kūrinių yra Vilniaus dailės akademijos muziejuje, M. Koperniko universiteto bibliotekoje Torunėje.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1918–1944 (sud. J. Širkaitė, Vilnius, LKTI, 2013): p. 162.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti