Aleksandras Kukujevas

1919–2005


Biografija

Dailininkas gimė 1919 m. šiaurës Kaukaze, Krasnodaro krašto Anapos r. Bakankos kaime. Baigęs Maskvos meno mokyklą buvo pašauktas į karinę tarnybą.  1941-1945 m. dalyvavo II pasauliniame kare, jo drąsa ir sumanumas buvo įvertinti valstybiniais apdovanojimais. Praūžus karo audroms 1946 m. dailininkas pradëjo dirbti kûrybinį darbą Kauno ”Dailës” kombinate, aktyviai įsijungė į respublikos dailės gyvenimą. Surengė nemažai personalinių tapybos parodų Kauno paveikslų galerijoje, dalyvavo respublikinėse ir miesto rengiamose parodose. Kūrė peizažo ir portreto srityse. Jo kūryba yra įvertinta Kultûros ministerijos garbės raštais. Dailininko darbų yra įsigijęs Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

A. Kukujevas neliko abejingas Lietuvos kultūrai, todėl daugelyje kūrinių savotiškai susipina rusų ir lietuvių meno tradicijos. (...) Visa jėga dailininko sugebėjimai atsiskleidžia portretuose ir peizažuose. Juose ne tik atpažįstame žymius žmones, bet ir juntame kiekvienon individualybę, dvasinės būsenos dramatizmą. Graudoku lyrizmu, nostalgija nykstančiam vienkiemių grožiui paženklinti A. Kukujevo peizažai. Jiems būdingas postimpresionistinis potėpis ir net sidabriniame septyniasdešimtmetyje neišblėsusi spalvinė paletė.
Parengta pagal: Aleksandro Kukujevo tapybos parodos Kauno Valstybiniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje 1989 m. katalogą.
 
 

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti