Veronika Milinskaitė-Antonienė

1911–1989


Biografija

Veronika Milinskaitė-Antonienė gimė 1911 m. Petrograde (dab. Sankt Peterburgas), lietuvių šeimoje, mirė 1989 m. Vilniuje. 1921 m. su mama ir seserim grįžo į Lietuvą ir apsigyveno Panevėžyje, čia baigė mokytojų seminariją. Nuo 1932 m. studijavo Kauno meno mokykloje, tapybos mokėsi pas J. Vienožinskį. 1938 m. diplominis darbas pelnė premiją.  Dirbo mokytoja Ukmergės gimnazijoje, vėliau – mokytojų seminarijoje. 1948 m. ištremta į Sibirą. 1968 m. grįžo į Vilnių. Dailininkės 30 darbų eksponuoti 1989 m. lietuvių tremtinių dailės parodoje Vilniuje.

Parengta pagal: Tremtim kaip raupais pažymėti, in: https://www.draugas.org [interaktyvus].


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina