Juozas Bakis

1922–2003


Biografija

Juozas Bakis gimė 1922 lapkričio 7 d. Žiliuose (Šiaulių aps.), mirė 2003 m. gruodžio 7 d. Toronte, keramikas, skulptorius, tapytojas. 1944 m. pasitraukė į Vakarus. 1946–1948 m. studijavo Dailės ir amatų mokykloje Freiburge, 1948–1949 m. jos Keramikos skyriaus vedėjas; dainavo ir šoko lietuvių išeivių ansamblyje „Čiurlionis“. Nuo 1948 dalyvavo parodose. Vieną pirmųjų parodų surengė kartu su A. Galdiku ir V. K. Jonynu 1948 m. Baden Badene. Studijas tęsė Aljendės institute Meksikoje. Nuo 1949 m. gyveno Toronte, 1984 m. čia įkūrė privačią galeriją. Sukūrė paminklų (Lituanica S. Dariaus ir S. Girėno skrydžiui atminti Beverly Shorese, 1969 m.), skulptūrų bažnyčioms, kamerinių kompozicijų. Skulptūros abstrakčios arba stilizuotų formų, monumentalios, turi sąsajų su lietuvių liaudies daile. Iliustravo B. Rukšos poezijos knygą Žemės rankose (1950 m.), nutapė paveikslų.

Parengta pagal: Lietuvos dailininkų žodynas: 1945–1990 (sud. M. Žvirblytė, Vilnius, LKTI, 2016): p. 68; Ulpienė, M., Bakis Juozas, in: https://www.vle.lt [interaktyvus].


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina