Markas Žitnickis (Марк Житницкий)

1903–1993


Biografija

Markas Žitnickis gimė 1903 m. Mogiliave (Baltarusija), mirė 1993 m. Izrealyje, žydų kilmės dailininkas. 1925 m. studijavo Aukštosios meno ir technikos dirbtuvėse (VCHUTEMAS) Maskvoje, grafikos fakultete. 1932 m. apsistojo Minske, 1932 m. paskirtas Baltarusijos Valstybinės leidyklos vyriausiuoju redaktoriumi. 1936 m. suimtas, apkaltintas antisovietine veikla ir nuteistas 10 metų nelaisvės. Ištremtas į Uchtos gulagą Komijos respublikoje (Rusija); dirbo naftos šachtose, gipso karjeruose. 1946 m. grįžo iš tremties. 1949 m. vėl suimtas ir ištremtas į Igarką (Krasnojarsko kraštas, Rusija). Tremtyje tęsė tapybos darbus, jų yra Igarkos muziejuje. Tik 1953 m. po J. Stalino mirties Žitnickis reabilituotas ir paleistas į laisvę. 1956 m. grįžo su šeima į Minską, 1971 m. išvyko į Izraelį. Dailinino darbai įvertinti specialistų, eksponuoti „Yad Vashem“ muziejuje, leidykla „Masada“ išleido du kūrinių albumus. 1971–1981 m. kūrinius eksponavo 18 parodų. Išliko dailininko prisiminimai aprašyti piešiniuose.

 


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Lageryje