Vytautas Monkevičius

g. 1930


Biografija

Vytautas Monkevičius (iki 1942 m. Minkevičius) gimė 1930 m. lapkričio 14 d. Dvaramiškyje (Kupiškio raj.). Mokėsi Kauno dailės mokyklos skulptūros skyriuje. 1953–1959 m. studijavo Lietuvos dailės institute (dabar VDA), įgijo dailininko keramiko specialybę. Nuo 1959 m. Telšių taikomosios dailės technikumo direktorius, nuo 1969 m. – Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumo (nuo 1989 m. Kauno aukštesnioji meno mokykla) dėstytojas, 1975–1985 m. – keramikos specialybės vedėjas, iki 1994 m. dirbo tik dėstytoju. Nuo 1960 m. dalyvauja parodose. Sukūrė keramikos dirbinių (servizų, taurių), antkapinių paminklų Kupiškio kapinėse, Laiminančio Kristaus skulptūrą Dvaramiškio kaime (1996 m.), nutapė peizažų (daugiausia Kupiškio krašto), atkūrė keturis Palėvenės bažnyčios koplytėlių Kryžiaus kelio paveikslus. Dailininko kūrinių yra Kupiškio etnografijos muziejuje, įvairiose įstaigose, privačiuose rinkiniuose.

Parengta pagal: Keršulytė, P. Vytautui Monkevičiui – 85, in: http://kmintys.lt [interaktyvus].


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Peizažas su vienuolyno ansambliu

Peizažas