Stasys Žilys

g. 1924


Biografija

Stasys Žilys gimė 1924 m. rugsėjo 24 d. Dargalių kaime (Šilalės raj.), kunigas, prelatas, dailininkas, poetas.1943 m. įstojo į Telšių kunigų seminariją, karo pabaigoje pasitraukė į Vokietiją ir mokslus tęsė Eichštete. 1946–1949 m. studijavo Grigaliaus universitete Romoje. 1948 m. gruodžio 18 d. Romoje pašventintas kunigu. 1951–1957 m. dirbo Kanados Eimoso vyskupijoje kurijos sekretoriumi, vicekancleriu. Grįžęs į Romą, 1959 m. Grigaliaus universitete apgynė teologijos daktaro disertaciją, tais pačiais metais paskirtas Popiežiškosios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos Romoje studijų prefektu. Nuo 1962–1992 m. S. Žilys dirbo Šventojo Sosto Rytų Bažnyčių kongregacijos archyvistu. 1993 m. daug prisidėjo prie popiežiaus Jono Pauliaus II vizito į Lietuvą rengimo; mokė popiežių lietuvių kalbos, vertė jo kalbas bei homilijas į lietuvių kalbą.
Piešimo ir tapybos mokėsi Italijoje pas Romos dailės akademijos profesorių Carlo D’Aloisio da Vasto. Sukūrė paveikslų religine tematika, peizažų, figūrinių kompozicijų. Surengė personalinių parodų Lietuvoje ir užsienyje (Kanadoje, Italijoje). Iliustravo knygų: M. Rizzi „Diadumena“ ir „Il trifoglio di San Patrizio“, savo parašytą teologinę knygą „Gyvenimo šaltiniai“ (1964 m.). Pelnė apdovanojimų – 1998 m. LDK Gedimino ordino medalis, 2014 m. ordinas „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžius.

Parengta pagal Vilniaus kunigų seminarijoje – kun. Stasio Žilio tapybos darbų paroda in: http://www.diena.lt [interaktyvus].


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Natiurmortas

Peizažas su jojikais

Peizažas su bažnyčia