Stasys Ušinskas

1905-1974


Biografija

Dailininkas (tapytojas, vitražistas, scenografas). Gimė 1905 m. Pakruojyje. Mirė 1974 m. Kaune. 1925-1929 m. Kauno meno mokykloje studijavo tapybą (mokytojai: Justinas Vienožinskis, Adomas Galdikas, Petras Kalpokas ir kt.), 1929-1933 m. Paryžiuje moderniojo meno akademijoje - teatro dekoraciją pas Aleksandrą Ekster (Alexandra Exter) ir tapybą pas Fernandą Ležė (Fernand Leger); Valstybinėje aukštojoje taikomosios dailės mokykloje (Conservatoire National des Arts et Metiers) - vitražą (pas A. Manier). 1933-40 m. dėstė Kauno meno mokykloje, 1940-1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės, 1951-1954 m. Lietuvos dailės institute (profesorius - 1946). 1936 m. Kaune įkūrė marionečių teatrą, jam vadovavo. 1955-1970 m. Kauno politechnikos, nuo 1970 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto dėstytojas. šiauliuose ir Kaune (1931), Niujorke (1937), Vilniuje (1971) surengė individualias parodas. LTSR nusipelnęs meno veikėjas (1947).

S. Ušinskas - vienas žymiausių XX a. lietuvių dailininkų ir meno pedagogų. Menininkas turėjo didelę reikšmę formuojant naująją monumentalistų ir scenografų kartą (mokiniai - Sofija Veiverytė, Vytautas Ciplijauskas ir kt).  Sukūrė vitražų (Kauno banko - 1927, „Lietuvaitė” ir „Statybininkas” Kauno pramonės ir prekybos rūmuose - 1937-1938; Panevėžio r. Berčiūnų („Mindaugas”, „Vytautas”), Kauno bažnyčių vitražai - 1939-1944, „Žalgirio mūšis” -1946, „Kristijonas Donelaitis” - 1965 (LDM saugomas eskizas), stiklo vazų („Aušrinė” - 1951, „Pavasaris” - 1960).

Nutapė plafonų projektų, paveikslų („Motina su vaiku”, „Jaunasis muzikantas”, abu -1930, „Besimaudančios moterys” - 1931, „Dvigubas portretas” - 1937, „Vasaros nakties sapnas” - 1949). Sukūrė lėles pirmajam lėlių spektakliui - Antano Gustaičio „Silvestras Dūdelė” (1935) ir pirmam garsiniam lėlių filmui Lietuvoje „Storulio sapnas” (1938); už lėles ir B. Dvariono „Piršlybų” scenografiją (1933) - Paryžiaus pasaulinės parodos (1937) aukso medalis.

Sukūrė scenovaizdžių, kostiumų eskizų apie 30 spektaklių: Kauno valstybės (V. šekspyro „Dvyliktoji naktis” - 1933, J. štrauso „Čigonų baronas” - 1934), Jaunųjų (Balio Sruogos „Milžino paunksmė”, 1936), Lietuvos valstybiniame operos ir baleto teatre (štrauso „šikšnosparnis” - 1962) ir kt.

S. Ušinsko kūrybai įtakos turėjo konstruktyvizmo dailė. Kūriniams būdinga sintezės ir vaizdo architektonikos paieškos, pabrėžtas kompozicinio ritmo ir lokalios spalvos vaidmuo, alegorinė kūrinių kalba, siurrealistinio turinio nuotaika, modernių ir klasikinių meno dėsnių sintezė, lietuviškosios dailės panoramoje unikali konstruktyvios, „valingos” formos ir turinio poetiškumo, grožio idealo siekio jungtis. Dailininkas taip pat sukūrė žemos temperatūros vitražo gamybos technologiją. Pirmasis Lietuvoje sukūrė veidrodinių ir blokinių vitražų. Apdovanotas LTSR valstybine premija 1972 m.

Parengta pagal LDM dailininkų duomenų bazę.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina
Moters aktas I €650.00
Moters aktas II €650.00
Piešinys vitražui „Kristijonas Donelaitis” €805.00

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
X Vilniaus aukcionas 104 Kostiumo eskizas „Vyras, laikantis cilindrą”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m. €260.66 €260.66
X Vilniaus aukcionas 105 Kostiumo eskizas „Tiroliečiai”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m. €260.66 €289.62
X Vilniaus aukcionas 107 Kostiumo eskizas „Dama su penkline”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m. €260.66 €260.66
X Vilniaus aukcionas 108 Kostiumo eskizas „Vyras su tūba”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m. €260.66 €260.66
X Vilniaus aukcionas 109 Kostiumo eskizas „Karininkas su kardu”, J. Štrauso „Šikšnosparnis”, 1962 m. €260.66 €260.66
XI Vilniaus aukcionas 13 Kostiumo eskizas A. Strindbergo dramai „Jaunosios vainikas” (rež. A. Oleka-Žilinskas, Niujorko Brodvėjaus teatras, 1938 m.) €463.39 €463.39
XII Vilniaus aukcionas 41 Kostiumų eskizas „Anna Gerlette” spektakliui „Kristi’s Motrher” €405.47 €405.47
XXI Vilniaus aukcionas 70 Mašinistai €405.47 €405.47
L Vilniaus aukcionas 161 Moters aktas I €550.00 €550.00
L Vilniaus aukcionas 162 Moters aktas II €550.00 €550.00
LVII Vilniaus aukcionas 107 Kostiumo eskizas „Karininkas su kardu“ J. Štrauso operetei „Šikšnosparnis“ €290.00 €320.00
LVII Vilniaus aukcionas 106 Kostiumo eskizas „Vyras su tūba“ J. Štrauso operetei „Šikšnosparnis“ €290.00 €290.00