Adomas Matuliauskas (vyresnysis)

1914–1977


Biografija

Lietuvos dailininkas, mozaikininkas, tapytojas, grafikas, Lietuvos knygos ženklų kūrėjas.

 Biografija

Dailininkas Adomas Matuliauskas vyresnysis gimė 1914 m. gruodžio 24 d. Peterhofe ir augo lietuvių išeivių šeimoje. 1937 m. baigė Leningrado pedagoginę dailės mokyklą, nuo 1938 m. dirbo tapytoju apipavidalintoju. 1938–1941 m. dirbo metalo graviūrų spaudos meistru Rusijos dailės akademijoje. 1941– 1943 m., Leningrado blokados metu, dirbo miesto priešgaisrinėje apsaugoje. 1946–1948 m. Leningrado dailininkų sąjungos narys. 1950 m. grįžęs į Lietuvą, gyveno Vilniuje. 1956 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, Monumentaliosios tapybos katedros Freskos-mozaikos skyrių (diplominio darbo vadovė Irena Trečiokaitė-Žebenkienė). Adomas Matuliauskas su restauratorių grupe 1961–1963 m. restauravo sieninę tapyba, interjero elementus ir lubų plafono centrinės kompozicijos fragmentus Verkių dvaro rūmų rytinėje oficinoje. Nuo 1964 m. restauravo muziejinę tapybą, dirbo dailininku apipavidalintoju. Dailininkas Adomas Matuliauskas vyresnysis mirė 1977 m. sausio 31 d. Vilniuje, palaidotas Rokantiškių kapinėse.

 Dailininko kūryba

1957 m. sukūrė paveikslą „Gulintis Kristus“ Molėtų Šv.apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiai, 1960 – akmens mozaiką „Rūpintojėlis“ Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje. Nuo 1957 m. dailininkas pradėjo kurti knygos ženklus, ekslibrisus. Aktyviai dalyvavo įvairiose ekslibrisų parodose. Menininkas yra sukūręs keliasdešimt lino raižinių ir piešinių ciklų, kelis šimtus etiudų, virš 200 ekslibrisų. Ekslibrisai atlikti lino (X3) ir metalo (C1) graviūros, autocinkografijos (A), oforto (C3) ir akvatintos (C5) technikomis. Ekslibrisuose derino klasikines ir modernias meninės raiškos priemones. Dailininko kūriniams būdinga romantinė poetinė nuotaika, dekoratyvumas, ritmiška kūrinio elementų kompozicija.

Asmeninės parodos

Peterhofe 1932 m., Vilniuje – 1972, 1976, Lvove – 1972, Rygoje – 1976, Peterhofe – 1977, Jonavoje – 1984. Ekslibrisų ir grafikos darbų yra Lietuvos dailės muziejuje, Nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje, Vilniaus universiteto bibliotekos Grafikos kabinete bei privačiose kolekcijose Lietuvoje ir užsienyje.

Žymesni kūriniai

„Gulintis-Kristus“, drobė, aliejus,100 x 250, paveikslas sukurtas Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčiai, 1957. „Rūpintojėlis“ natūralaus akmens mozaika, 385 x 385 cm, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, 1960. Grafikos darbai (estampai):„Lietuvos peizažas“, pop. linoraiž. 25 x 50, 1964., „Senasis Vilnius“, pop. linoraiž. 44 x 287,1961., „Vilniaus vandens lelijos“, pop. linoraiž. 35 x 28,1961., Ekslibrisai.

Literatūra ir šaltiniai


• V. Kisarauskas, Adomo Matuliausko ekslibrisai, Naujos knygos, 1977, nr. 5, p. 24−25.

• V. Kisarauskas, Adomą Matuliauską prisimenant: Apie dailininką monumentalistą, bibliofilą., Kult. barai, 1982, nr. 6, p. 68−69.
• Resp. dailės paroda, 1960.
• Lietuvių ekslibrisas, sudaryt. V. Kisarauskas, 1991, p. 57, 237.
• V. Kisarauskas: Dienoraščiai, atsiminimai, sudaryt. S.Kisarauskienė, 1999, p. 129–136.
• Lygumai. Stačiūnai, sudaryt. R. Jurgaitis, K.Kalibatas,P.Krikščiūnas, 2001, p.347-348
• I. Pleikienė, Keliaujantis sovietmečio Lietuvos ekslibrisas, Kultūrologija, t. 11, 2004, p. 256−264.
• Lietuva 1009–2009, sudaryt. A. Butrimas, R. Janonienė, T. Račiūnaitė, 2009, p. 613


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti