Petras Sergijevičius (Piotr Siergijewicz)

1900–1984


Biografija

Petras Sergijevičius (1900–1984) – dailininkas, tapytojas. Gimė 1900 m. Stavrove (Vitebsko sr., Baltarusija). Mirė 1984 m. Vilniuje. 1917 m. išvyko į Petrogradą. Dirbo priešgaisrinės įrangos dirbtuvėje, banknotų spaustuvėje. Lankė darbininkųkursus, ten susipažino su piešimo pradmenimis. 1919 m. atvyko į Vilnių. 1919–1927 m. su pertrauka studijavo tapybą Stepono Batoro universiteto Dailės fakultete ir 1924–1925 m. Krokuvos dailės akademijoje. Nuo 1932 m. Vilniaus nepriklausomųjų dailininkų draugijos narys. Mokydamasis universitete įsitraukė į baltarusių tautinį judėjimą, dalyvavo Baltarusių mokslo draugijos ir liaudies komiteto veikloje; apipavidalino mėgėjiško baltarusių teatro spektaklių. II pasaulinio karo metu gyveno gimtinėje. Po karo, giminėms repatrijavus į Lenkiją, pasiliko Vilniuje. 1944–1945 m. vadovavo Baltarusių muziejui, o 1946–1951 m. dėstė Lietuvos TSR valstybiniame dailės institute. 1928 m. pradėjo dalyvauti parodose. Nutapė teminių kompozicijų („Jaunystė“ – 1937 m., „Partizanų kalvėje“ – 1944 m., ir kt., portretų (V. Giriat – 1940 m., R. Jachimavičiaus – 1960 m. ir kt., natiurmortų, peizažų. Taip pat sukūrė estampų, apipavidalino knygų. Tapybai būdingi realizmo, akademizmo bruožai, kai kuriuose paveiksluose yra primityvo apraiškų. Dailininko kūrinių yra Lietuvos dailės, Lietuvos nacionaliniame muziejuje, taip pat Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje ir kt.
(Informacija parengta pagal Lietuvos dailės muziejaus duomenų bazę. Prieiga per internetą:http://old.ldm.lt/LDMDailininkai/DBaze/Straipsniai/215.htm ir Lietuvos dailininkų žodyną 1918–1944. Tomas III (sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013): p. 346)


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

Žiemos peizažas

Medžių sodinimas