Arūnas Tarabilda

1934–1969


Biografija

Arūnas Tarabilda (1934–1969) – grafikas, knygų iliustratorius, Lietuvos heraldikos gaivintojas. Gimė 1934 m. Kaune, mirė 1969 m., Vilniuje. Grafikų Domicelės Tarabildienės ir Petro Tarabildos sūnus. 1952 m. įstojo į Lietuvos valstybinį dailės institutą, grafikos katedrą (dėstytojas Vytautas Jurkūnas). Tame pačiame kurse mokėsi grafikai Stasys Krasauskas, Vytautas Kalinauskas, Juozas Galkus. Už antitarybinę veiklą 1957 m. buvo pašalintas iš Dailės instituto, paimtas į tarybinę armiją, tarnavo sveikatai kenksmingomis sąlygomis. 1957–
1961 m. vėl studijavo grafiką Dailės institute. Grįžęs į institutą, Arūnas pradėjo intensyviai ieškoti savito braižo. Jį, kaip ir daugelį 7-ojo dešimtmečio lietuvių grafikų, inspiravo lietuvių liaudies menas. Tautosakos, dainų ir padavimų motyvai atrandami ne viename jo estampe. Dekoratyvus jo raižinių stilizavimas, frontalios, statiškos, bet vidinės ekspresijos kupinos kompozicijos yra giminingos lietuvių tautodailės plastikai. Šis liaudiškos stilistikos sąlygiškumas tapo priemone vaduojantis iš natūralistinio vaizdavimo. Kartu laisva liaudiškos kūrybos dvasia buvo atkirtis primetamos ideologijos diktatui ir gresiančiam nutautinimui. Perėmęs liaudišką pasaulėjautą, A. Tarabilda tapo vienu ryškiausių šios krypties lietuvių grafikos kūrėjų, išsiskiriančiu savitu ir
moderniu liaudies meno tradicijų interpretavimu. Nuo 1961 m. pradėjo dalyvauti dailės parodose. Kūrė graviūras, ekslibrius, atvirukus, plakatus, teatro dekoracijas, kostiumus, apipavidalindavo knygas. Nuo 1960 metų iliustravo vaikų knygas. Arūnas Tarabilda naudojo inovatyvias išraiškos formas: kūrė koliažus, įterpdamas iliustracijų iškarpas, jungė piešinį su fotografija. A. Tarabilda sukūrė puikių ir išraiškingų herbų – atkūrė šešis ir sukūrė septynis naujus herbus (Druskininkų, Kaišiadorių, Neringos, Palangos, Šilalės, Šiaulių, Širvintų, Vilkaviškio – visi 1967–1969 m.). Žymiausi A. Tarabildos darbai: ciklai „1863 metų sukilėlių daina“ (1962–1965 m., LDM), kur su grafikos vaizdais išraižyti ir retos, pačių sukilėlių sukurtos istorinės dainos žodžiai; „Vilniaus legendos“ (1966–1969 m., LDM) – tolimos Vilniaus praeities vaizdai, mitinės miesto pradžios fiksacija; iliustracijos K. Kubilinsko knygai
„Kalnų ilgesys“ (1969 m.) – vienas brandžiausių A. Tarabildos iliustracinės grafikos darbų.
Informacija parengta pagal straipsnį: Ingrida Korsakaitė, Kas knygoje nesurašyta. Arūno Tarabildos grafika LDS (7md, 2004-10-22 nr. 633). Prieiga per internetą:http://eia.libis.lt:8080/archyvas/viesas/20110307054044/http://www.culture.lt/7md/?leid_id=633&kas=straipsnis&st_id=4734. Taip pat internetinės svetainės Istoriniai Lietuvos dailininkai medžiagą (prieiga per internetą: http://dailininkai.blogas.lt/arunas-tarabilda-1029.html)


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti