Motiejus Valančius

1801–1875, red.


Biografija

Biografija nerasta

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Aukcionas Loto nr. Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
XXXVIII Vilniaus aukcionas 161 Knyga giesmių arba Kanticzkos. Motiejaus Voloncziauskio žemaiczių vyskupo parveizeta ir isznaujo iszspausta. €170.00 €180.00