Petras Tarabilda

1905–1977


Biografija

Petras Tarabilda gimė 1905 m. birželio 29 d. Jočiūnų kaime (Panevėžio aps.). 1924–1931 m. studijavo Kauno meno mokykloje (Grafikos studijoje). Nuo 1928 m. dalyvavo parodose. 1937–1939 m. studijavo Aukštojoje nacionalinėje dailės mokykloje Paryžiuje pas Jacques‘ą Beltrand‘ą, privačiai P. Colino mokykloje studijavo plakatą. Keliavo po Prancūziją, Šveicariją, Italiją. 1929–1940 m. dėstė dailę Kauno mokyklose. 4 d-metyje buvo susijęs su Lietuvos komunistiniu pogrindžiu. N. Rericho draugijos Lietuvoje vienas įkūrėjų, žurnalo „Naujoji sąmonė“ vienas leidėjų. 1937 m. parengė knygos „Rericho paktas ir taikos vėliava“ vertimą. 1941–1945 m. dirbo Ukmergės mokytojų seminarijoje. 1944 m. įkūrė Ukmergės miesto muziejų. 1946–1950 m. dėstė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute (docentas nuo 1949); už N. Rericho idėjų skleidimą pašalintas. Nuo 1951 dirbo Kauno „Dailės“ kombinate, žurnale „Šluota“. Nuo 1953 gyveno Vilniuje. Mirė 1977 kovo 5 d. Vilniuje, palaidotas Antakalnio kapinėse.

P. Tarabilda apipavidalino knygų, sukūrė taikomosios grafikos darbų, projektavo medalius, vėliavas, dirbo scenografijos srityje. Išraižė ir nupiešė kompozicijų, portretų, šaržų, politinių karikatūrų, sukūrė plakatų. Kūriniams būdinga laisvo piešinio ekspresyvi maniera, stilizacija, kartais grotesko elementai. P. Tarabildos kūrinių turi Lietuvos muziejai, Čiurlionio galerija Čikagoje.

Parengta pagal Lietuvos dailininkų žodynas 1918–1944,  sud. Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė, Vilnius, 2013, p. 394–395.


Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti

Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina

100 metų M. K. Čiurlioniui

Smūtkelio vekseliai (variantas)