Nikodemas Švogžlys-Milžinas

1899–1985


Biografija

Nikodemas švogžlys-Milžinas (1899.03.29. Trėbučiuose, švenčionių raj. - 1985.01.20.) - Romos katalikų kunigas, rašytojas, kraštotyrininkas. Studijavo Vilniaus ir Kauno kunigų seminarijose. 1925 m. įšventintas į kunigus. Tarnavo įvairiose Kaišiadorių vyskupijos parapijose, o paskutinius savo gyvenimo metus praleido Kernavėje ir Vievyje. Kernavėje tyrinėjo jos praeitį, įsteigė apylinkės Senienų muziejų. Daug rašė į to meto Lietuvos ir išeivijos periodinę spaudą. Parašė veikalus „O šventasis Vilniau”, „Vilniaus Aušros Vartai”, „Vilniaus sūnūs”, „Kaišiadorių vyskupijos istorija”, „Vyskupas Juozapas Kukta”, „Mūsų švenčionys”, „Mano gyvenimo pasaka”, taip pat parengė keleto parapijų istorijas, rankraščiuose liko kelios monografijos. Nacių okupacijos metais gynė ir globojo pasmerktus mirčiai žydus. Palaidotas Kernavės švč. Mergelės Marijos škaplierinės bažnyčios šventoriuje (šaltinis: Vikipedia).

Šiandien galerijoje galima įsigyti

Pavadinimas Kaina

Pardavimų istorija

Norėdami matyti duomenis, turite prisijungti ir pasirinkti mokėjimo planą.

Prisijungti