Topai

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 J. Vienožinskis €20720
2 K. Gorskis (Gurskis) €17000
3 J. Morkūnas €15000
4 A. Žmuidzinavičius €12973
5 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
6 P. Kalpokas €11296
7 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
8 A. Gudaitis €11000
9 K. Alchimavičius €10716
10 J. Šileika €8800
11 P. Domšaitis €8550
12 J. Švažas €7446
13 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
14 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
15 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
16 A. Cuberlé €5900
17 V. Kairiūkštis €5867
18 J. Čeponis €5354
19 J. Rimša €5323
20 E. Lindhardt - Conradsen €4924
21 D. Joy €4779
22 V. Eidukevičius €4300
23 A. Šaltenis €4272
24 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
25 B. Zalensas €4055
26 A. Zavišaitė €3707
27 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
28 B. Murinas €3553
29 N. Flensburgensis €3300
30 M. Van Cuyck €3200
31 V. Žilius €3002
32 R. Jankauskas (Kampas) €2955
33 A. Bekeris (August Becker) €2925
34 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
35 V. Pakalnis €2780
36 A. Martinaitis €2660
37 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
38 V. Gečas €2600
39 K. Šimonis €2585
40 J. Mackevičius €2540
41 N. Arbit Blatas €2532
42 V. Paukštė €2491
43 R. Katiliūtė €2433
44 V. Kasiulis €2432
45 H. Pauwels €2400
46 P. Smuglevičius €2375
47 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
48 A. Rūkštelė €2292
49 H. Dienz €2259
50 M. Šalkauskas €2216
51 A. Valeška €2208
52 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
53 P. Tarabilda €2200
54 R. Krinickas €2187
55 P. Gailius €2170
56 E. Varkulevičius €2085
57 K. Žoromskis €2042
58 G. Braun (leidėjas) €2027
59 R. Sližys €2005
60 A. Morin €1998
61 A. Galdikas €1994
62 J. Vilčinskis €1991
63 M. Dobužinskis €1976
64 Z. Petravičius €1915
65 . Janušas €1893
66 E. Marčiulionienė €1800
67 V. Kisarauskas €1762
68 M. Bandas (Max Band) €1752
69 A. Stasiulevičius €1728
70 A. Motiejūnas €1702
71 L. Tuleikis €1683
72 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
73 S. Veiverytė €1641
74 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
75 P. Griušys €1622
76 C. Faustas (Carl Faust) €1622
77 K. Zapkus €1612
78 G. Pileckis (Gustav Pilecki) €1593
79 S. Krasauskas €1578
80 J. Dzevaltauskas (Jan Gintowt-Dziewałtowski) €1564
81 A. Poška €1550
82 H. Richter €1506
83 V. Valius €1506
84 V. Dilka €1500
85 R. Kalpokas (atrib.) €1500
86 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €1484
87 N. Subakovas (Н. Субаковъ) €1448
88 A. Varnas (atrib.) €1448
89 J. Betgen €1448
90 R. Filistovičius €1448
91 H. Heirs €1448
92 A. Griškevičius €1425
93 E. Malinauskas €1425
94 V. Lingys €1404
95 A. Kojelavičius-Vijūkas €1400
96 L. Strioga €1390
97 J. Bagdonas €1383
98 H. Čerapas €1361
99 E. Urbaitytė (Urbaitis) €1356
100 J. Kazlauskas (Jankelis) (Jacques Koslowsky) €1332
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €207567 16
2 K. Šimonis €103410 40
3 J. Vienožinskis €82881 4
4 P. Kalpokas €79075 7
5 V. Kasiulis €60795 25
6 J. Čeponis €53543 10
7 A. Galdikas €51841 26
8 R. Jankauskas (Kampas) €41364 14
9 M. Dobužinskis €31622 16
10 L. Katinas €29244 22
11 J. Buračas €28540 43
12 V. Kisarauskas €26425 15
13 R. Sližys €26059 13
14 J. Mackevičius €22856 9
15 A. Gudaitis €22000 2
16 J. Rimša €21290 4
17 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
18 N. Arbit Blatas €17724 7
19 J. Vaitys €17414 16
20 P. Gailius €17363 8
21 P. Domšaitis €17100 2
22 A. Šaltenis €17088 4
23 K. Gorskis (Gurskis) €17000 1
24 A. Nežinomas €15968 32
25 S. Krasauskas €15781 10
26 J. Morkūnas €15000 1
27 J. Švažas €14893 2
28 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
29 A. Rūkštelė €13751 6
30 . Janušas €13252 7
31 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
32 V. Norkus €11981 27
33 V. Kairiūkštis €11734 2
34 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
35 V. Lingys €11231 8
36 K. Alchimavičius €10716 1
37 B. Murinas €10658 3
38 A. Martinaitis €10640 4
39 K. Žoromskis €10209 5
40 A. Savickas €9362 10
41 V. Žilius €9007 3
42 S. Gračiovas €8934 21
43 J. Šileika €8800 1
44 A. Mončys €8051 7
45 A. Petrulis €7948 6
46 V. Zalensienė €7823 6
47 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
48 S. Eidrigevičius €7683 8
49 B. Motuza-Matuzevičius €7255 24
50 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
51 P. Lapė €7226 8
52 L. Gutauskas €7095 7
53 M. Bandas (Max Band) €7010 4
54 N. €6703 19
55 V. Kosciuška €6641 9
56 L. Katinas €6351 6
57 A. Cuberlé €5900 1
58 J. Bagdonas €5532 4
59 A. Stasiulevičius €5184 3
60 . Znamerovskis (Czesław Znamierowski) €5107 8
61 A. Motiejūnas €5107 3
62 A. Skačkauskas €5104 5
63 L. Tuleikis €5049 3
64 V. Paukštė €4981 2
65 A. Varnas €4937 7
66 S. Veiverytė €4924 3
67 E. Lindhardt - Conradsen €4924 1
68 K. Zapkus €4837 3
69 D. Joy €4779 1
70 V. Jonynas €4686 10
71 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €4451 3
72 M. Šalkauskas €4431 2
73 A. Valeška €4417 2
74 ,. , €4388 18
75 R. Krinickas €4373 2
76 V. Eidukevičius €4300 1
77 S. Teitelbaumas €4251 5
78 J. Mikėnas €4200 6
79 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199 1
80 H. Čerapas €4084 3
81 E. Urbaitytė (Urbaitis) €4069 3
82 B. Zalensas €4055 1
83 A. Morin €3997 2
84 J. Vilčinskis €3982 2
85 J. Lipchitz €3962 4
86 Z. Petravičius €3830 2
87 A. Švėgžda €3769 7
88 S. Jusionis €3713 5
89 N. Valadkevičiūtė €3710 8
90 A. Zavišaitė €3707 1
91 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693 1
92 J. Dobkevičiūtė-Paukštienė €3687 5
93 S. Sidabras €3651 6
94 J. Mackonis-Mackevičius €3556 4
95 A. Kuras €3443 4
96 V. Ostrauskienė €3418 5
97 M. Rozentalis (Moshe Rosenthal) €3331 4
98 N. Flensburgensis €3300 1
99 H. Harländeris (Hans Harländer) €3254 2
100 P. Griušys €3244 2
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
3 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
4 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
5 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
6 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
7 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
8 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
9 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
10 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
11 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
12 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
13 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
14 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
15 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
16 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
17 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
18 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
19 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
20 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
21 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
22 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
23 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
24 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
25 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
26 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
27 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
28 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
29 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
30 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
31 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
32 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
33 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
34 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
35 Ruduo J. Čeponis €7900.00
36 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
37 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
38 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
39 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
40 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
41 Palūšė J. Čeponis €7530.12
42 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
43 Vasara V. Žilius €7240.50
44 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
45 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
46 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
47 Vakaras J. Čeponis €6900.00
48 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
49 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
50 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
51 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
52 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
53 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
54 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
55 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
56 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
57 Porà V. Kasiulis €5800.00
58 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
59 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
60 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
61 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
62 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
63 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €5068.35
64 Sodyba B. Murinas €4923.54
65 Žvejų laiveliai Nordsjællande E. Lindhardt - Conradsen €4923.54
66 Brazilka J. Vaitys €4923.54
67 Moteris J. Čeponis €4900.00
68 Žvejas V. Kasiulis €4900.00
69 Upė (Justinui Mikučiui) A. Šaltenis €4865.62
70 Svajonių miestas K. Šimonis €4778.73
71 Burlaivis prie molo D. Joy €4778.73
72 Paežerė J. Čeponis €4700.00
73 Neris ties Mokslininkų namais V. Kairiūkštis €4633.92
74 Nevėžis ties Raudondvariu A. Žmuidzinavičius €4633.92
75 Jaunos moters portretas (Georgina) P. Lapė €4633.92
76 Su antele ant pečių V. Kasiulis €4500.00
77 Ežero pakrantėje A. Žmuidzinavičius €4400.00
78 Sėdintis riteris V. Kisarauskas €4344.30
79 Nuėmimas nuo kryžiaus A. Valeška €4329.82
80 Povandeninis pasakų pasaulis K. Šimonis €4300.00
81 Moters portretas V. Eidukevičius €4300.00
82 Septynios mirtinos nuodėmės (Die Sieben Todsünden) - 23+1 originalių, pasirašytų ir numeruotų ofortų rinkinys originaliame aplanke. V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199.49
83 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €4170.53
84 Krantas R. Jankauskas (Kampas) €4170.53
85 Telefonas II A. Šaltenis €4127.09
86 Pašte A. Šaltenis €4112.60
87 [Sambūris] J. Rimša €4100.00
88 Ciklas „Moters gimimas” (17 estampų) S. Krasauskas €4098.12
89 Lietuvaitė B. Zalensas €4054.68
90 Europos miestų piešinių komplektas (9 vnt.) M. Dobužinskis €4054.68
91 Prisiminimai iš Lietuvos kaimo . Janušas €3982.28
92 Natiurmortas su siuvama mašina A. Šaltenis €3982.28
93 Nuotaka A. Galdikas €3982.28
94 No 7. Study with sienna yellow K. Zapkus €3938.83
95 Pora prie š ventinio stalo V. Kasiulis €3900.00
96 Gėlių pardavėjas V. Kasiulis €3900.00
97 Rytas Kauno uoste J. Buračas €3895.39
98 Prie pasakų angos K. Šimonis €3880.91
99 Medis rudenį L. Katinas €3851.95
100 Papūgos R. Sližys €3837.47
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM