Topai

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 J. Vienožinskis €20720
2 K. Gorskis (Gurskis) €17000
3 J. Šileika €12509
4 A. Žmuidzinavičius €12425
5 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
6 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
7 A. Gudaitis €11000
8 P. Kalpokas €10608
9 K. Alchimavičius €9992
10 J. Švažas €7446
11 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
12 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
13 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
14 A. Cuberlé €5900
15 V. Kairiūkštis €5867
16 J. Rimša €5323
17 J. Čeponis €5181
18 E. Lindhardt - Conradsen €4924
19 D. Joy €4779
20 V. Eidukevičius €4300
21 A. Šaltenis €4272
22 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
23 B. Zalensas €4055
24 P. Domšaitis €4011
25 A. Zavišaitė €3707
26 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
27 B. Murinas €3553
28 N. Flensburgensis €3300
29 M. Van Cuyck €3200
30 K. Žoromskis €2957
31 R. Jankauskas (Kampas) €2955
32 A. Martinaitis €2955
33 A. Bekeris (August Becker) €2925
34 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
35 V. Pakalnis €2780
36 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
37 V. Gečas €2600
38 K. Šimonis €2589
39 V. Paukštė €2491
40 V. Žilius €2462
41 R. Katiliūtė €2433
42 J. Mackevičius €2404
43 H. Pauwels €2400
44 P. Smuglevičius €2375
45 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
46 A. Rūkštelė €2292
47 H. Dienz €2259
48 M. Šalkauskas €2216
49 P. Tarabilda €2200
50 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
51 K. Sklėrius €2196
52 R. Krinickas €2187
53 I. Houvaltas (Ildefons Houwalt) €2143
54 A. Galdikas €2137
55 E. Varkulevičius €2085
56 F. Ušinskaitė €2064
57 G. Braun (leidėjas) €2027
58 A. Stasiulevičius €2021
59 V. Kasiulis €2007
60 A. Morin €1998
61 J. Vilčinskis €1991
62 M. Dobužinskis €1976
63 V. Zalensienė €1957
64 R. Sližys €1947
65 Z. Petravičius €1915
66 G. Kazimierėnas €1865
67 L. Tuleikis €1862
68 E. Marčiulionienė €1800
69 A. Valeška €1752
70 V. Kisarauskas €1741
71 P. Gailius €1738
72 A. Motiejūnas €1702
73 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
74 S. Veiverytė €1641
75 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
76 P. Griušys €1622
77 C. Faustas (Carl Faust) €1622
78 K. Zapkus €1612
79 G. Pileckis (Gustav Pilecki) €1593
80 M. Bandas (Max Band) €1587
81 N. Arbit Blatas €1575
82 J. Dzevaltauskas (Jan Gintowt-Dziewałtowski) €1564
83 . Janušas €1559
84 A. Poška €1550
85 S. Krasauskas €1545
86 V. Valius €1506
87 H. Richter €1506
88 R. Kalpokas (atrib.) €1500
89 V. Dilka €1500
90 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €1484
91 N. Subakovas (Н. Субаковъ) €1448
92 J. Betgen €1448
93 R. Filistovičius €1448
94 A. Varnas (atrib.) €1448
95 H. Heirs €1448
96 E. Malinauskas €1425
97 A. Griškevičius €1425
98 V. Lingys €1404
99 A. Kojelavičius-Vijūkas €1400
100 L. Strioga €1390
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €211217 17
2 K. Šimonis €111318 43
3 P. Kalpokas €84867 8
4 J. Vienožinskis €82881 4
5 J. Čeponis €67356 13
6 A. Galdikas €61977 29
7 V. Kasiulis €44145 22
8 R. Jankauskas (Kampas) €41364 14
9 M. Dobužinskis €31622 16
10 J. Buračas €29636 44
11 L. Katinas €29244 22
12 V. Kisarauskas €26115 15
13 J. Šileika €25019 2
14 J. Mackevičius €24039 10
15 R. Sližys €23359 12
16 A. Gudaitis €22000 2
17 J. Rimša €21290 4
18 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
19 K. Alchimavičius €19984 2
20 P. Gailius €19115 11
21 J. Vaitys €18485 18
22 K. Žoromskis €17739 6
23 A. Šaltenis €17088 4
24 K. Gorskis (Gurskis) €17000 1
25 S. Krasauskas €16997 11
26 A. Nežinomas €16258 36
27 J. Švažas €14893 2
28 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
29 V. Norkus €14465 32
30 . Janušas €14027 9
31 A. Rūkštelė €13751 6
32 V. Žilius €12309 5
33 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
34 P. Domšaitis €12033 3
35 A. Martinaitis €11820 4
36 V. Kairiūkštis €11734 2
37 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
38 V. Lingys €11231 8
39 B. Murinas €10658 3
40 A. Savickas €9478 11
41 A. Varnas €8991 8
42 S. Gračiovas €8934 21
43 A. Švėgžda €8669 8
44 V. Kosciuška €8465 11
45 A. Stasiulevičius €8084 4
46 A. Mončys €8051 7
47 A. Petrulis €7948 6
48 N. Arbit Blatas €7874 5
49 V. Zalensienė €7828 4
50 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
51 S. Eidrigevičius €7683 8
52 L. Tuleikis €7449 4
53 B. Motuza-Matuzevičius €7255 24
54 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
55 P. Lapė €7226 8
56 L. Gutauskas €7095 7
57 L. Katinas €6751 6
58 N. €6703 19
59 K. Sklėrius €6589 3
60 S. Jusionis €5914 6
61 A. Cuberlé €5900 1
62 . Znamerovskis (Czesław Znamierowski) €5599 9
63 J. Bagdonas €5532 4
64 A. Valeška €5257 3
65 A. Skačkauskas €5204 5
66 A. Motiejūnas €5107 3
67 V. Paukštė €4981 2
68 V. Jonynas €4962 11
69 S. Veiverytė €4924 3
70 E. Lindhardt - Conradsen €4924 1
71 K. Zapkus €4837 3
72 D. Joy €4779 1
73 S. Teitelbaumas €4771 6
74 M. Bandas (Max Band) €4760 3
75 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €4451 3
76 M. Šalkauskas €4431 2
77 ,. , €4388 18
78 R. Krinickas €4373 2
79 V. Eidukevičius €4300 1
80 J. Mikėnas €4200 6
81 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199 1
82 F. Ušinskaitė €4128 2
83 H. Čerapas €4084 3
84 E. Urbaitytė (Urbaitis) €4069 3
85 B. Zalensas €4055 1
86 J. Mackonis-Mackevičius €4016 5
87 A. Morin €3997 2
88 J. Vilčinskis €3982 2
89 J. Lipchitz €3962 4
90 I. Budrys €3910 6
91 Z. Petravičius €3830 2
92 G. Kazimierėnas €3730 2
93 N. Valadkevičiūtė €3710 8
94 A. Zavišaitė €3707 1
95 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693 1
96 J. Dobkevičiūtė-Paukštienė €3687 5
97 S. Sidabras €3651 6
98 A. Kuras €3443 4
99 V. Ostrauskienė €3418 5
100 S. Romerienė €3341 4
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
3 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
4 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
5 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
6 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
7 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
8 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
9 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
10 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
11 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
12 Peizažas su šieno gubomis J. Šileika €16218.72
13 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
14 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
15 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
16 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
17 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
18 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
19 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
20 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
21 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
22 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
23 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
24 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
25 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
26 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
27 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
28 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
29 Vandens nimfa K. Alchimavičius €9267.84
30 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
31 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
32 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
33 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
34 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
35 Ruduo J. Čeponis €7900.00
36 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
37 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
38 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
39 TDS (Trijų dimensijų serija) #32 K. Žoromskis €7530.12
40 Palūšė J. Čeponis €7530.12
41 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
42 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
43 Vasara V. Žilius €7240.50
44 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
45 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
46 Vakaras J. Čeponis €6900.00
47 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
48 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
49 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
50 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
51 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
52 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
53 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
54 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
55 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
56 Porà V. Kasiulis €5800.00
57 Madžorės ežeras (Šveicarija, Lago Maggiore) P. Kalpokas €5792.40
58 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
59 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
60 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
61 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
62 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
63 Natiurmortas su gėlėmis, kriaušėmis ir liaudies skulptūrėlėmis A. Galdikas €5213.16
64 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €5068.35
65 Brazilka J. Vaitys €4923.54
66 Žvejų laiveliai Nordsjællande E. Lindhardt - Conradsen €4923.54
67 Sodyba B. Murinas €4923.54
68 Natiurmortas su vaisiais A. Švėgžda €4900.00
69 Moteris J. Čeponis €4900.00
70 Upė (Justinui Mikučiui) A. Šaltenis €4865.62
71 Svajonių miestas K. Šimonis €4778.73
72 Vilnius J. Čeponis €4778.73
73 Burlaivis prie molo D. Joy €4778.73
74 Paežerė J. Čeponis €4700.00
75 Neris ties Mokslininkų namais V. Kairiūkštis €4633.92
76 Nevėžis ties Raudondvariu A. Žmuidzinavičius €4633.92
77 Natiurmortas su vyno buteliu J. Čeponis €4633.92
78 Jaunos moters portretas (Georgina) P. Lapė €4633.92
79 Su antele ant pečių V. Kasiulis €4500.00
80 Ežero pakrantėje A. Žmuidzinavičius €4400.00
81 Krūmai paupy A. Žmuidzinavičius €4400.00
82 Natiurmortas su vyno buteliu J. Čeponis €4400.00
83 Sėdintis riteris V. Kisarauskas €4344.30
84 Nuėmimas nuo kryžiaus A. Valeška €4329.82
85 Moters portretas V. Eidukevičius €4300.00
86 Povandeninis pasakų pasaulis K. Šimonis €4300.00
87 Peizažas su pajūrio sodyba K. Sklėrius €4271.90
88 Septynios mirtinos nuodėmės (Die Sieben Todsünden) - 23+1 originalių, pasirašytų ir numeruotų ofortų rinkinys originaliame aplanke. V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199.49
89 Krantas R. Jankauskas (Kampas) €4170.53
90 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €4170.53
91 Telefonas II A. Šaltenis €4127.09
92 Pašte A. Šaltenis €4112.60
93 [Sambūris] J. Rimša €4100.00
94 Ciklas „Moters gimimas” (17 estampų) S. Krasauskas €4098.12
95 Europos miestų piešinių komplektas (9 vnt.) M. Dobužinskis €4054.68
96 Lietuvaitė B. Zalensas €4054.68
97 Peizažas su kalnu A. Varnas €4054.68
98 Nuotaka A. Galdikas €3982.28
99 Natiurmortas su siuvama mašina A. Šaltenis €3982.28
100 Prisiminimai iš Lietuvos kaimo . Janušas €3982.28
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM