Topai

Vidutinė vieno kūrinio kaina*

# Autorius Kaina
1 J. Vienožinskis €20720
2 K. Gorskis (Gurskis) €17000
3 J. Morkūnas €15000
4 A. Žmuidzinavičius €12790
5 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250
6 P. Kalpokas €11296
7 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295
8 A. Gudaitis €11000
9 K. Alchimavičius €10716
10 J. Šileika €8800
11 P. Domšaitis €8550
12 J. Švažas €7446
13 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €7241
14 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241
15 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €6970
16 J. Čeponis €6945
17 A. Cuberlé €5900
18 V. Kairiūkštis €5867
19 J. Rimša €5323
20 E. Lindhardt - Conradsen €4924
21 D. Joy €4779
22 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600
23 V. Eidukevičius €4300
24 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199
25 B. Zalensas €4055
26 S. Kuzma €4000
27 A. Zavišaitė €3707
28 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693
29 B. Murinas €3553
30 A. Šaltenis €3538
31 N. Flensburgensis €3300
32 M. Van Cuyck €3200
33 K. Šimonis €2992
34 N. Arbit Blatas €2938
35 A. Bekeris (August Becker) €2925
36 B. Buika (Bolesław Buyko, Bujko) €2867
37 R. Jankauskas (Kampas) €2858
38 V. Pakalnis €2780
39 P. Vaitiekūnas €2770
40 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €2607
41 V. Gečas €2600
42 V. Paukštė €2491
43 J. Mackevičius €2446
44 R. Katiliūtė €2433
45 A. Martinaitis €2428
46 H. Pauwels €2400
47 V. Kasiulis €2393
48 P. Smuglevičius €2375
49 Z. Pálnagy (Zsigmond Pálnagy) €2317
50 V. Dilka €2300
51 V. Žilius €2292
52 A. Rūkštelė €2292
53 H. Dienz €2259
54 R. Sližys €2233
55 M. Šalkauskas €2216
56 A. Valeška €2208
57 B. Balzukevičius (Bolesław Bałzukiewicz) €2200
58 P. Tarabilda €2200
59 R. Krinickas €2187
60 E. Varkulevičius €2085
61 N. autorius €2050
62 K. Žoromskis €2042
63 P. Gailius €2029
64 G. Braun (leidėjas) €2027
65 A. Stasiulevičius €2021
66 A. Morin €1998
67 A. Galdikas €1994
68 J. Vilčinskis €1991
69 M. Dobužinskis €1976
70 Z. Petravičius €1915
71 G. Kazimierėnas €1865
72 E. Marčiulionienė €1800
73 M. Bandas (Max Band) €1752
74 A. Motiejūnas €1739
75 L. Tuleikis €1683
76 V. Kisarauskas €1658
77 J. Endriušaitis (Johannes Endruschat) €1651
78 S. Veiverytė €1641
79 H. Harländeris (Hans Harländer) €1627
80 P. Griušys €1622
81 C. Faustas (Carl Faust) €1622
82 K. Zapkus €1612
83 G. Pileckis (Gustav Pilecki) €1593
84 S. Krasauskas €1578
85 J. Dzevaltauskas (Jan Gintowt-Dziewałtowski) €1564
86 . Janušas €1558
87 A. Poška €1550
88 H. Richter €1506
89 V. Valius €1506
90 R. Kalpokas (atrib.) €1500
91 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €1484
92 A. Miendzyblockis (Adam Międzybłocki) €1450
93 N. Subakovas (Н. Субаковъ) €1448
94 A. Varnas (atrib.) €1448
95 J. Betgen €1448
96 R. Filistovičius €1448
97 H. Heirs €1448
98 A. Griškevičius €1425
99 V. Lingys €1404
100 A. Kojelavičius-Vijūkas €1400
* Vieno autoriaus kūrinių kiekio ir kainų sumos vidurkis, kainos be PVM

Perkamiausi autoriai*

# Autorius Kaina Kūrinių skaičius
1 A. Žmuidzinavičius €230217 18
2 K. Šimonis €125660 42
3 J. Čeponis €83343 12
4 J. Vienožinskis €82881 4
5 P. Kalpokas €79075 7
6 V. Kasiulis €66995 28
7 A. Galdikas €51841 26
8 R. Jankauskas (Kampas) €42864 15
9 M. Dobužinskis €31622 16
10 R. Sližys €31259 14
11 L. Katinas €29244 22
12 J. Buračas €28670 44
13 V. Kisarauskas €26525 16
14 J. Mackevičius €24456 10
15 A. Gudaitis €22000 2
16 J. Rimša €21290 4
17 A. Šaltenis €21228 6
18 M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €20911 3
19 N. Arbit Blatas €20564 7
20 J. Vaitys €18624 19
21 P. Gailius €18263 9
22 P. Domšaitis €17100 2
23 K. Gorskis (Gurskis) €17000 1
24 A. Nežinomas €16008 33
25 S. Krasauskas €15781 10
26 J. Morkūnas €15000 1
27 J. Švažas €14893 2
28 T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €14481 2
29 . Janušas €14022 9
30 A. Rūkštelė €13751 6
31 V. Norkus €13641 31
32 I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250 1
33 A. Martinaitis €12140 5
34 V. Kairiūkštis €11734 2
35 V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295 1
36 V. Lingys €11231 8
37 K. Alchimavičius €10716 1
38 B. Murinas €10658 3
39 K. Žoromskis €10209 5
40 S. Gračiovas €10104 24
41 A. Savickas €9362 10
42 V. Žilius €9167 4
43 A. Petrulis €8998 7
44 J. Šileika €8800 1
45 A. Stasiulevičius €8084 4
46 A. Mončys €8051 7
47 V. Zalensienė €7823 6
48 R. Chwolesas (Rafael Chwoles) €7820 3
49 S. Eidrigevičius €7683 8
50 B. Motuza-Matuzevičius €7255 24
51 F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7241 1
52 P. Lapė €7226 8
53 L. Gutauskas €7095 7
54 M. Bandas (Max Band) €7010 4
55 A. Motiejūnas €6957 4
56 N. €6703 19
57 V. Kosciuška €6641 9
58 L. Katinas €6351 6
59 A. Cuberlé €5900 1
60 V. Ignas €5896 6
61 A. Skačkauskas €5594 6
62 P. Vaitiekūnas €5540 2
63 J. Bagdonas €5532 4
64 . Znamerovskis (Czesław Znamierowski) €5527 9
65 L. Tuleikis €5049 3
66 V. Paukštė €4981 2
67 A. Varnas €4937 7
68 S. Veiverytė €4924 3
69 E. Lindhardt - Conradsen €4924 1
70 K. Zapkus €4837 3
71 D. Joy €4779 1
72 S. Teitelbaumas €4771 6
73 V. Jonynas €4686 10
74 V. Dilka €4600 2
75 O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600 1
76 B. Jamontas (Bronislaw Jamontt) €4451 3
77 M. Šalkauskas €4431 2
78 A. Valeška €4417 2
79 ,. , €4388 18
80 R. Krinickas €4373 2
81 V. Eidukevičius €4300 1
82 J. Mikėnas €4200 6
83 V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199 1
84 H. Čerapas €4084 3
85 E. Urbaitytė (Urbaitis) €4069 3
86 B. Zalensas €4055 1
87 J. Mackonis-Mackevičius €4016 5
88 S. Kuzma €4000 1
89 A. Morin €3997 2
90 J. Vilčinskis €3982 2
91 J. Lipchitz €3962 4
92 Z. Petravičius €3830 2
93 A. Švėgžda €3769 7
94 G. Kazimierėnas €3730 2
95 S. Jusionis €3713 5
96 N. Valadkevičiūtė €3710 8
97 A. Zavišaitė €3707 1
98 A. Janovičius-Čainskis (Aleksander Janowicz-Czaiński) €3693 1
99 M. Rozentalis (Moshe Rosenthal) €3691 5
100 J. Dobkevičiūtė-Paukštienė €3687 5
* Pagal pinigų sumą, išleistą konkrečiam autoriui per visus Vilniaus aukcionus, kainos be PVM

Brangiausiai parduoti kūriniai*

# Pavadinimas Autorius Kaina
1 Dzūkų kaimelis A. Žmuidzinavičius €53579.70
2 Upelis pavasarį P. Kalpokas €36500.00
3 Parko tvenkinys su gulbėmis Dačiūnų apylinkėje J. Vienožinskis €33306.30
4 Grybautojos saulėje A. Žmuidzinavičius €32000.00
5 Prie jūros J. Čeponis €20900.00
6 Vaikai (dailininko brolio Apolinaro Vienožinskio vaikų portretas. Kitoje pusėje – peizažas) J. Vienožinskis €20450.00
7 Rudeniškas peizažas P. Kalpokas €20273.40
8 Ramybės šalis K. Šimonis €20250.00
9 Du vyrai prie jūros A. Gudaitis €20000.00
10 Užgesęs vulkanas A. Žmuidzinavičius €19404.54
11 Piemuo A. Žmuidzinavičius €19000.00
12 Nemunas ties Sudargais A. Žmuidzinavičius €18250.00
13 Saulei tekant (Obelių sodas) J. Vienožinskis €17250.00
14 Nežinomo vyro portretas (Autoportretas?) K. Gorskis (Gurskis) €17000.00
15 Postilla Polska To iest Wykład prosty Ewangelij niedzielnych y świąt uroczystych, które wedle zwyczaiu dawnego w Kościele Bożym czytane bywaią. - Teraz znowu z wielką pilnością y uważnym przeyźrzeniem wydana J. Morkūnas €15000.00
16 Laukia kelto A. Žmuidzinavičius €13843.84
17 Žydo Barucho portretas A. Galdikas €13322.52
18 Karalaičio pasakų miestas K. Šimonis €13032.90
19 Zarasai A. Žmuidzinavičius €12250.00
20 Baržos Volgoje I. Levitanas (Isaac Levitan) €12250.00
21 Sniegas Bariločėje J. Rimša €12200.00
22 Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) J. Vienožinskis €11874.42
23 Peizažas su sodyba, cerkve ir artojum V. Orlovskis (Владимир Орловский) €11295.18
24 Natiurmortas su vaisiais T. Niesiolovskis (Tymon Niesiołowski) €11295.18
25 Panemunio medžiai A. Žmuidzinavičius €10715.94
26 Šventas Pranciškus K. Alchimavičius €10715.94
27 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapis su Dniepro kartografiniu vaizdu Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €10426.32
28 Dekonstrukcija (triptikas) R. Jankauskas (Kampas) €9847.08
29 Piemenukas prie pasakų vartų K. Šimonis €9847.08
30 Magni Ducatus Lithuaniae caeterarumque regionum illi adiacentium exacta descriptio M. Radvila Našlaitėlis (užsakovas) €9557.46
31 Audrotas saulėlydis Kuršių Nerijoj A. Žmuidzinavičius €9557.46
32 Laivai J. Čeponis €8900.00
33 Dangaus ženklas (autoriaus matytas 1931 m. į Rytus nuo Jadagonių senkapių) J. Šileika €8800.00
34 Deivė Jūratė K. Šimonis €8688.60
35 Kauno pilies griuvėsiai J. Mackevičius €8688.60
36 Lietuviškas peizažas su skalbėja P. Domšaitis €8600.00
37 Scena turguje P. Domšaitis €8500.00
38 Žalias peizažas su mergaite J. Švažas €8000.00
39 Ruduo J. Čeponis €7900.00
40 Palanga, saulėlydis A. Žmuidzinavičius €7800.00
41 Aukštaitija J. Čeponis €7800.00
42 Gerasis ganytojas V. Kasiulis €7800.00
43 Paupio peizažas [Jesses upės krantas] P. Kalpokas €7600.00
44 Pasibučiavimas V. Kisarauskas €7530.12
45 Palūšė J. Čeponis €7530.12
46 Apsnigta trobelė N. Arbit Blatas €7300.00
47 Vasara V. Žilius €7240.50
48 Pilnatis F. Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc) €7240.50
49 Peizažas su tvenkiniu P. Kalpokas €7200.00
50 Koncertas V. Kairiūkštis €7100.00
51 Vakaras J. Čeponis €6900.00
52 Darbininko portretas J. Švažas €6892.96
53 Vakaras su skrendančiu paukščiu A. Martinaitis €6700.00
54 Palangos dykumos A. Žmuidzinavičius €6200.00
55 Birutės kalnas Palangoje P. Kalpokas €6082.02
56 Prisiminimas iš teatro L. Katinas €6082.02
57 Skalbėjos N. Arbit Blatas €6000.00
58 Vilniaus motyvas J. Čeponis €6000.00
59 Audringos jūros pakrantė su burlaiviu A. Cuberlé €5900.00
60 Šokėjas V. Kasiulis €5900.00
61 Porà V. Kasiulis €5800.00
62 Jūra mėnesienoje . Janušas €5647.59
63 Senamiestis žiemą J. Čeponis €5502.78
64 Be pavadinimo K. Žoromskis €5502.78
65 Saulėleidis A. Žmuidzinavičius €5400.00
66 Iš ciklo „Hauteur d’ ombre“ P. Gailius €5400.00
67 Berniukas su kortiku R. Sližys €5200.00
68 Dobelė (sapnas apie močiutę kareivinėse) P. Vaitiekūnas €5200.00
69 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €5068.35
70 Sodyba B. Murinas €4923.54
71 Žvejų laiveliai Nordsjællande E. Lindhardt - Conradsen €4923.54
72 Brazilka J. Vaitys €4923.54
73 Moteris J. Čeponis €4900.00
74 Žvejas V. Kasiulis €4900.00
75 Upė (Justinui Mikučiui) A. Šaltenis €4865.62
76 Svajonių miestas K. Šimonis €4778.73
77 Burlaivis prie molo D. Joy €4778.73
78 Paežerė J. Čeponis €4700.00
79 Neris ties Mokslininkų namais V. Kairiūkštis €4633.92
80 Nevėžis ties Raudondvariu A. Žmuidzinavičius €4633.92
81 Jaunos moters portretas (Georgina) P. Lapė €4633.92
82 Butkų Juzė (poeto Juozo Butkaus (1893–1947) portretas) O. Dubeneckienė–Kalpokienė €4600.00
83 Su antele ant pečių V. Kasiulis €4500.00
84 Ežero pakrantėje A. Žmuidzinavičius €4400.00
85 Krūmai paupy A. Žmuidzinavičius €4400.00
86 Sėdintis riteris V. Kisarauskas €4344.30
87 Nuėmimas nuo kryžiaus A. Valeška €4329.82
88 Moters portretas V. Eidukevičius €4300.00
89 Povandeninis pasakų pasaulis K. Šimonis €4300.00
90 Septynios mirtinos nuodėmės (Die Sieben Todsünden) - 23+1 originalių, pasirašytų ir numeruotų ofortų rinkinys originaliame aplanke. V. Masiutinas (Wassilij Masjutin, Василий Масютин) €4199.49
91 Be pavadinimo R. Jankauskas (Kampas) €4170.53
92 Krantas R. Jankauskas (Kampas) €4170.53
93 Telefonas II A. Šaltenis €4127.09
94 Pašte A. Šaltenis €4112.60
95 [Sambūris] J. Rimša €4100.00
96 Ciklas „Moters gimimas” (17 estampų) S. Krasauskas €4098.12
97 Lietuvaitė B. Zalensas €4054.68
98 Europos miestų piešinių komplektas (9 vnt.) M. Dobužinskis €4054.68
99 Figūra S. Kuzma €4000.00
100 Prisiminimai iš Lietuvos kaimo . Janušas €3982.28
* Nupirkti per Vilniaus aukcionus, kainos be PVM