Šiuo metu vykstantys kursai

2017 m. pavasario trimestras

Parsisiųsti PDF versiją

Meno istorijos mokykla

  

Paskaitų tvarkaraštis: 2017 m. pavasario trimestras

 

Meno rinkos agentūra kviečia visus besidominčius vaizduojamojo meno bei apskritai istorija 2017 m. pavasario trimestre lankyti šiuos paskaitų ciklus: 

 Nuo manierizmo iki rokoko

 Lektorės – dr. Sigutė Maslauskaitė (1–2 paskaitos), dr. Genovaitė Dručkutė (3 paskaita), dr. Birutė Rūta Vitkauskienė (4–7 paskaitos), dr. Simona Makselienė (8–9 paskaitos)

 

Lietuvos istorija: trumpai ir iš esmės

Lektorė – Erika Meškauskienė

Sav.

Data:

Temos:

Data:

Temos:

I

IV.4.

Vėlyvasis renesansas: Michelangelo Siksto koplyčios atvejis – lekt. dr. Sigutė Maslauskaitė

IV.5.

Lietuvos valstybės susidarymas: nuo pirmųjų rašytinių žinių apie baltus iki Mindaugo karalystės

II

IV.11.

Manierizmas: naujo mąstymo apraiškos meninėje raiškoje – lekt. dr. Sigutė Maslauskaitė

IV.12.

Pagoniškoji gediminaičių Lietuva ir jos santykiai su krikščioniškąja Europa. Krėvos sutartis ir Lietuvos krikštas.

III

IV.18.

Barokinė mąstysena: teatras ir literatūra – lekt. dr. Genovaitė Dručkutė

IV.19.

LDK suartėjimas su Lenkija. Nuo Liublino unijos iki ATR žlugimo.

IV

IV.25.

Baroko estetika. Italijos baroko architektūra. Caravaggio ir Bernini – lekt. dr. Rūta Vitkauskienė

IV.26.

Lietuva carų valdžioje

V

V.2.

Prancūzijos baroko mokykla. Georges de la Touras – lekt. dr. Rūta Vitkauskienė

V.3.

Modernios lietuvių tautos gimimas ir Lietuvos Valstybės atkūrimas 1918 m.

VI

V.9.

Nyderlandų baroko tapyba. Rubensas, Vermeeris, Rembrandtas – lekt. dr. Rūta Vitkauskienė

V.10.

Tarpukario Lietuva

VII

V.16.

Ispanijos baroko tapyba: Ribera, Zurbaranas, Velazquesas, Murillo – lekt. dr. Rūta Vitkauskienė

V.17.

Pirmoji sovietinė ir nacių okupacijos. Holokaustas Lietuvoje

VIII

V.30.

Vėlyvoji baroko fazė: rokokas ir jo apraiškos kasdieniame gyvenime, architektūroje, taikomojoje dailėje – lekt. dr. Simona Makselienė

V.31.

Sovietinė reokupacija. Partizaninis karas. „Brandaus socializmo" kūrimas.

IX

VI.6.

Rokoko vaizduojamoji dailė – lekt. dr. Simona Makselienė

VI.7.

Lietuvių tautinis atgimimas ir nepriklausomybės atkūrimas XX a. 9-10 dešimt. ir įtvirtinimas.

 

 Lektoriai:

Genovaitė Dručkutė – Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Romanų filologijos katedros profesorė, humanitarinių mokslų daktarė, prancūzų literatūros dėstytoja. Vertėja iš prancūzų kalbos, Lietuvos literatūros vertėjų sąjungos narė.

Sigita Maslauskaitė–Mažylienė  – tapytoja, menotyrininkė, Bažnytinio paveldo muziejaus vadovė. Lietuvos dailininkų sąjungos ir Lietuvos dailės istorikų draugijos narė, dėsto krikščioniškojo meno istoriją Vilniaus universiteto Religijos studijų ir tyrimų centre, muzeologiją Vilniaus dailės akademijoje. S. Maslauskaitė dalyvauja mokslinėje veikloje, rengia savo tapybos ir bažnytinio meno parodas. Išleido monografiją apie šv. Kazimiero atvaizdo istoriją lietuvių ir lenkų kalbomis (2010 ir 2014 m.)

Birutė Rūta Vitkauskienė – mokslų daktarė,dailės istorikė, Vilniaus dailės akademijos docentė, Lietuvos nacionalinio muziejaus mokslo darbuotoja, muziejininkė. Lietuvos dailės istorikų draugijos ir Varšuvos dailės istorikų draugijos narė. Mokslinių interesų sritys – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra, architektūra ir dailė; auksakalystės istorija; Vilniaus archeologija ir architektūra; Vakarų Europos baroko architektūra ir dailė; biografistika. Yra paskelbusi dvi studijas apie Lietuvos auksakalystę: „Lietuvos auksakalystė. XV–XIX a.” (kartu su E. Laucevičiumi, Baltos lankos, 2001); „Złotnictwo wileńskie: ludzie i dzieła. XVI–XVIII wiek” (Neriton, Warszawa, 2006).

Simona Skaisgirytė–Makselienė – menotyrininkė, filosofijos mokslų daktarė. Išleido monografiją „Intelektualinis vėlyvosios Bizantijos gyvenimas”. Mokslinių interesų sritys: Viduramžių, Bizantijos menas, ikonos. Šiuo metu vadovauja Vilniaus aukcionui ir daugiausiai dirba su lietuviška daile ir autoriais, yra įvairiems kūrėjams skirtų meno albumų iš serijos „Vilniaus aukciono biblioteka” sudarytoja, parodų kuratorė galerijoje „Kunstkamera”. Meno istorijos mokykloje dėsto XIX a.–XX a. I p. dailės istoriją.

Erika Meškauskienė – istorikė, Vilniaus universiteto istorijos ir VDU Humanitarinių mokslų magistrė. Mokslinių interesų sritis – Tarpukario Lietuva ir Nacionalizmo ideologijos raida Lietuvoje. Šiuo metu dėsto istoriją ir politologiją mokykloje, taip pat Lietuvos, Europos bei Vilniaus istorijos paskaitas suaugusiems, veda istorines eksursijas po Vilnių ir Kauną.  

* * *

Daugiau informacijos apie paskaitas rasite Meno rinkos agentūros tinklapyje www.menorinka.lt

Išklausiusiems nemažiau 7-ų paskaitų bus išduodamas kursų baigimo pažymėjimas.

Paskaitų pradžia – 18.15 nurodytomis dienomis. Paskaitos trukmė – 1 val. 15 min. bei 15 min. klausimams ir diskusijoms. Registracijos į paskaitas nėra, paskaitos mokamos, bilieto kaina – 8 Eur.  Vietų skaičius ribotas (max. 40).

Paskaitos vyksta meno galerijoje „Kunstkamera” (Ligoninės g. 4, Vilnius)

Galimi paskaitų temų ar datų pasikeitimai. Informacija apie tai bus skelbiama Meno rinkos agentūros Facebook profilyje „Vilniaus Aukcionas“.