Nežinomos moters su šiaudine skrybėlaite portretas

Konstantinas Gorskis (Gurskis)