XXXI Vilniaus aukcionas

Parsisiųsti katalogo PDF versiją


Rezultatai

Loto numeris Autorius Pavadinimas Pradinė kaina Pardavimo kaina
1 Bronislovas Zalensas Lietuvaitė €3475.44 €4054.68
7 Jonas Rimša Trys figūros €1390.18 €1390.18
16 Juozas Bagdonas Abstrakti kompozicija €2490.73 €2490.73
18 Maksas Bandas (Max Band) Natiurmortas su šlamučių puokšte €1042.63 €1216.40
20 Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles) Vilniaus motyvas €2838.28 €2838.28
21 Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey) Pypkiuotojas €260.66 €579.24
24 Ben Shahn Dvi figūros €1042.63 €1042.63
30 Justinas Vienožinskis Ežero peizažas su šešėliais / Ežero peizažas su atspindžiais (kitoje pusėje) €10715.94 €11874.42
31 Antanas Žmuidzinavičius Laukia kelto €6603.34 €13843.84
37 Kazys Šimonis Muzikos miestas €1737.72 €1737.72
40 Leonas Katinas Autoportretas €810.94 €1448.10
45 Vincas Norkus Žiemos etiudas €217.22 €260.66
49 Eduardas Urbanavičius Vilniaus senamiestis €637.16 €637.16
58 Raimundas Sližys Papūgos €3475.44 €3837.47
66 Antanas Kučas Prie Nemuno €434.43 €434.43
69 Leonas Lagauskas Prieš veidrodį €521.32 €579.24
70 Lida Dubauskienė Šiandien man yra gerai €217.22 €217.22
71 Lida Dubauskienė Ant kilimėlio €217.22 €217.22
75 Emanuel Bowen Naujas ir tikslus Lenkijos ir Lietuvos žemėlapis €188.25 €521.32
86 Vytautas Kašuba Medalis „Lietuvos krikščionybės jubiliejus” €217.22 €217.22
90 , , Lietuvos krikščionių demokratų partijos steigimo ir pirmųjų veiklos metų protokolų sąsiuvinis €434.43 €434.43
93 Nikodemas Švogžlys-Milžinas O Šventasis Vilniau / Liaudies reportažas apie Vilnių ir jo šventoves €43.44 €43.44
94 Jonas Grinius Vilniaus meno paminklai. Su 70 paveikslų pagal J. Bulhako ir kitų fotografijas €43.44 €43.44
96 Hippolyte Taine Meno filosofija €57.92 €57.92
100 , , Plakatas „Malda į Aušros Vartų Švenčiausiąją Panelę” €159.29 €217.22
101 Lionė Grigaliūnaitė Vėjo gūsis €57.92 €188.25
102 Giedrius Bagdonas Jūros daina €57.92 €101.37
103 Vytenis Bazaras Šaltinis €57.92 €115.85
104 Juozas Pranckevičius Parko peizažas €57.92 €202.73
105 Ričardas Tuskenis Ritmas €57.92 €115.85
107 Saulius Kruopis Šešėliai €57.92 €101.37
108 Saulius Kruopis Sintautų šventovė €57.92 €57.92
109 Nijolė Kūjalytė Ryto paukščiai €57.92 €173.77
110 Artūras Savickas Žvejų valtelės Nidoje €57.92 €246.18
112 Edmundas Birgėla Orchidėjos €57.92 €101.37
113 Algimantas Vorevičius-Voras Žydėjimas €57.92 €173.77
114 Vladas Jonas Ščeponas Darbymetis ūkyje €57.92 €188.25
115 Gediminas Beržinis Pokalbis su savimi €57.92 €57.92
116 Ilona Daujotaitė-Janulienė Natiurmortas €57.92 €231.70
117 Gediminas Beržinis Ilga istorija €57.92 €159.29
118 Vytautas Kusas Pienės I, II (diptikas) €28.96 €43.44
119 Zita Vilutytė Medaus krūmas €57.92 €115.85
121 Jonas Daniliauskas Besivaišinanti moteris €57.92 €434.43