Arūnas Žilys (g. 1953)


BIOGRAFIJA


ŠIANDIEN PARDAVIME GALERIJOJEMENO DARBŲ KAINŲ INDEKSAS

Autorius: Arūnas Žilys

AukcionasPavadinimasPradinė kainaPardavimo kaina
VI aukcionas,
2008-12-17
Kovas 6200 LTL Neparduota
VIII aukcionas,
2009-05-16
Be pavadinimo 11400 LTL Neparduota
XIII aukcionas,
2010-05-29
Veidas 5000 LTL Neparduota
Visi autoriai

Nepriskirtas
Dorno (?)
Ferdinandas Ruščicas (Ferdynand Ruszczyc)
Nežinomas autorius (G. Šilov (?))
Nežinomas autorius (monogramistas A.F., Vakarų Europa)
Demoraine (piešėjas)
Jarmuźynski (raižytojas)
P. D. Briancev (П. Дм. Брянцев)
Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский)
P. Virgilii Maronis (Vergilijus)
Nežinomas autorius (Vilniaus kraštas)
Nežinomas autorius (Vilnius)
Nežinomas autorius (XIX a. pab. – XX a. I p., V. Europa)
Nežinomas autorius (XX a. I p., Lietuva)
Nežinomas autorius (XX a. I p., Rusija, J. Kleverio sekėjas)
Nežinomas autorius (XX a. I p., V. Europa)
, ,
Voroncov .
KMM, KTDDM, LDI 1931–1949 m. auklėtiniai
KMM, KTDDM, LDI 1931–1966 m. auklėtiniai
Olegas Ablažėjus
Kazimieras Valdemaras Abramavičius
Pinkas Abramovičius (Pinchas Abramovich)
Elena Adamchyk
Boguslaw Michal Adamowicz
Michel Adlen
Valerijus Afanasjevas
Giuseppe'as Vizzottas Albertis (Giuseppe Vizzotto Alberti)
Kazimieras Alchimavičius
Rimvydas Jonas Alekna
Juozas Aleknavičius
Algimantas Aleksandravičius
Vaida Andrašiūnaitė
Mykolas Elvyras Andriolis
Aleksas Andriuškevičius
Valentinas Antanavičius
Vėtrė Antanavičiūtė
Robertas Antinis (vyr.)
Jadwiga Antonowicz
Giedrė Anužytė
Neemija Arbit Blatas
Johann Arndt
Paulius Augius–Augustinavičius
Žygimantas Augustinas
Romualdas Kęstutis Augūnas
Amerikos Lietuvių Prekybos AB Automobilių ir traktorininkų prakt. kursai
Nežinomas autorius
Nežinomas autorius (Associated fotoflash Co.)
Nežinomas autorius (Japonija)
Nežinomas autorius (Lietuva)
Nežinomas autorius (Prancūzija)
Nežinomas autorius (Rumunija)
Nežinomas autorius (Rusija)
Nežinomas autorius (S. Batoro universiteto aplinka)
Nežinomas autorius (V. Europa)
Nežinomas autorius (Vokietija, Miunchenas)
Petras Babickas
Eglė Bacevičiūtė
Giedrius Bagdonas
Juozas Bagdonas
Gerardas Bagdonavičius
Jūratė Bagdonavičiūtė
Archibaldas Bajoraitis (Archibald Bajorat)
Samuelis Bakas (Samuel Bak)
Irma Balakauskaitė
Kun. Kaz. Balandis, Zichkus, Kaz. Ambrozajtys Balandis
Romualdas Balinskas
Arvydas Baltrūnas
Jurijus Baltrūnas
Arūnas Baltėnas
Liucija Balzukevičiūtė (Łucja Bałzukiewiczówna)
Vytautas Balčytis
Vytautas Viktoras Banaitis
Maksas Bandas (Max Band)
Ričardas Bartkevičius
Rimvydas Ray Bartkus
Joseph–Anton Bauer (litografas)
Vytenis Bazaras
S. Beckmann
Antanas Beinaravičius
Augustas Bekeris (August Becker)
Leokadija Belvertaitė / Kauno kombinatas „Dailė“
Victoria Berdichevsky
Antal Berkes
Juozapas Berkmanas (Jozef Baerkman, Bärkman)
Moshe Bernsteinas (Moshe Bernstein)
Gediminas Beržinis
Johann Friedrich Betgen
E. Bieberis (E. Bieber)
Jacob Bilite
Zita Biliūnaitė–Sodeikienė
Isabella Bindler
Viktoras Binkis
Edmundas Birgėla
Richard Birnstengel
Rimas Zigmas Bičiūnas
Monika Bičiūnienė
Constantas Freiheris Byonas (Constant Freiher Byon)
Nils Björkquist
Fiodoras Blagonravovas
Joanas Bleu (Joan Blaeu)
Richard Bloos
H. Blumas (?) (H. Blum (?))
Halina Bobaryko–Modelska
Gabriel Bodenehr
Stanislawas Bohusz-Siestrzencewiczas (Bohusz-Siestrzencewicz)
Rigobertas Bonne'as (Rigobert Bonne)
Aleksandras Borisovas
Petras Borisovičius
J. Borowski
Emanuel Bowen
A. Bozza
Georg Braun (leidėjas)
Jānis Brekte
Jonas Bretkūnas (Johannes Bretkus, Bretke)
Emmy Brode
C. Bruhnas (C. Bruhn)
Violeta Bubelytė
Ignas Budrys
Linas Budrys
Alfonsas Budvytis
Walter Buhe
Boleslovas Buika (Bolesław Buyko, Bujko)
K. Buivydas
Teodora Helena Bukowska
Alvydas Bulaka
Feliksas Bulaka
Mečislovas Bulaka
Janas Bulhakas (Jan Bułhak)
Jonas ir Balys Buračai bei kt.
Balys Buračas
Jonas Buračas
Jonas Burba
Josephas Burgaritzkis (Joseph Burgaritzki)
Josef Burger
M. Burger
Juozapas Butkevičius
Skaidrė Butnoriūtė
R. Bühlmannas (R. Bühlmann)
J. Caildrau (Prancūzija)
V. Capelis (V. Capel) (?) (Prancūzija)
Nicollo Cavalli
A. Charly
Ignacy Chodźko
Leonard Borejko Chodźko (leidėjas)
Eishosai Choki
A. Choromański
Rafaelis Chwolesas (Rafael Chwoles)
Nikolajus Cikovskis
Vytautas Ciplijauskas
Philippas Cluveris (Philipp Cluver)
E. Lindhardt Conradsen
Eugenijus Antanas Cukermanas
Bencionas Cukermanas (Ben Zion Zuckerman)
Koźma Czuryło
Liuda Dagytė
Erik Jöhnson Dahlbergh
Viktoras Dailidėnas
L. Daykop
Salvadoras Dali ( Salvador Dali)
Romas Dalinkevičius
Viktorija Daniliauskaitė
Jonas Daniliauskas
Ramūnas Danisevičius
Alfonsas Dargis
Kazys Daugėla
Ilona Daujotaitė–Janulienė
Arūnas Daujotas
Waclawas Dawidowskis (Waclaw Dawidowski)
Nicholas de Fer
Nicolas de Fer
F. de Landtsheer
Frederick de Witt
Joana Deltuvaitė
Birutė Demkutė
Kostas Dereškevičius
Carl Detloff
Hans Rudolf Manuel Deutsch
Rimantas Vladislavas Dichavičius
Gražina Didelytė – Abaravičienė
Vladas Didžiokas
Barbora Didžiokienė
Aldona Didžiulytė–Kazanavičienė
Hermann Dienz
Ernstas Hermannas Dienzas (Ernst Hermann Dienz)
Jadvyga Dobkevičiūtė–Paukštienė
Izaokas Dobrinskis (Isaac Dobrinsky)
Mstislavas Dobužinskis
I. Doinonas (I. Doinon)
Ona Dokalskaitė-Paškevičienė
Pranas Domšaitis
Ehudas Doras (Ehud Dor)
Jolanta Dovydaitytė
Rimantas Dovydėnas
Laima Drazdauskaitė
Vita Drumžlytė
Vladas Drėma
Louis Fabricius Du Bourg (dailininkas)
Vytautas Dubauskas
Lida Dubauskienė
Vladimiras Dubeneckis
Pierre Dumont
K. Duncan
Edouard Duprat
Janas Kazimierz'as Dzelinskis (Jan Kazimierz Dzieliński)
Jonas Gintautas Dzevaltauskas (Jan Gintowt–Dziewałtowski)
Marija Dūdienė
Silvestras Džiaukštas
Nicolas d’Abbeville Sansonas (Nicolas d’Abbeville Sans
Abelis Edelmanas (Abel Edelman)
Bari Egizas (Bari Egiz)
Stasys Eidrigevičius
Vladas Eidukevičius
Helena Eydziatowiczowa
Jonas Endriušaitis (Johannes Endruschat)
Jehudo Epstein
Vadimas Falilejevas
Carlas Faustas (Carl Faust)
Gustavas Fenkohlis (Gustav Fenkohl)
Ričardas Filistovičius
E. Finden (graveris)
Jonas Firinauskas
Arthur Flee (Belgija)
Stanisławas Filibertas Fleury
Įvairūs fotografai
Įvairūs fotografai / fotoatelje
Įvairūs fotografai, 8 vnt.
Nežinomas fotografas
E. Freese‘as (E. Freese)
Julijus Freymuthas (Julius Freymuth)
W. Fricke
Paul Emil Gabel
Vytautas Gabriūnas
Nijolė Gaigalaitė
Pranas Gailius
Raimondas Gailiūnas
Konstantin Gaitanži
Ida Galantaitė (Galant)
Paulius Galaunė
Adomas Galdikas
Valerijonas Galdikas
A. Gallus
Jonas Gasiūnas
Jeanas–Baptiste'as Gaziello (Jean–Baptiste Gaziello)
Richard Gebler
Georgas Eduardas Gehbe'as (Georg Eduard Gehbe)
Ugnius Gelguda
Petronėlė Gerlikienė
Gabrielė Gervickaitė
Vincentas Gečas
Z. Ghivolis (Z. Ghivoli)
Rimtautas Gibavičius
Irena Giedraitienė
Semionas Gierusas (Сямëн Петрович Герусc)
Janas Gintowtas Dziewaltowskis (Gintowt-Dziewaltowski)
Jan Goeree (sumanytojas)
Aleksandras Golovinas
Sergejus Gračiovas
Bronius Gražys
Lionė Grigaliūnaitė
Kęstutis Grigaliūnas
Miglė Grigonytė
Boris Grigorieff
Liudmila Grinberga
Jonas Grinius
Pranas Griušys
Algis Griškevičius
Jovita Gronskytė
Elias M. Grossman
Bronius Grušas
Hansas Grössas Grössas (Hans Gröss, Vokietija–Lietuva)
Laurynas Gucevičius
Antanas Gudaitis
Pranas Gudaitis
Arvydas Gurevičius
Valdas Antanas Gurskis
Leonardas Gutauskas
Fritz Göricke Göricke
Wilhelm Güthlen
J. Hall
Sidney'us Hallas (Sidney Hall)
Shimonas Hameiri (Shimon Hameiri)
Emile Hammerz
Marceli Harasimowicz (Lenkija)
Hansas Harländeris (Hans Harländer)
E. Hauger
E. Haugeris (E. Hauger)
Jan Hawryłkiewicz
Homann Heirs
Hansas Hentschkė (Hans Hentschke)
Léon Herbo
Alvis Hermanis
Minni (Hermine) Herzing (Vokietija)
Wilhelm Heseler
Jan Hesse
Gustavas Augustas Hesslas (Gustav August Hessl)
Adam Hlobus
Hans Holbein jaunesnysis
Hansas Holbeinas jaunesnysis (Hansas Holbein)
Johannas Baptistas Homannas (Johann Baptist Homann)
Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen)
Jurgis Hopenas (Jerzy Hoppen) (atrib.)
Juozapas Horydas
Ildefonsas Houvaltas (Ildefons Houwalt)
Kurtas Höchas (Kurt Höch)
Vytautas Ignas
Saulius Ikamas
Petras Ilgūnas
Vidmantas Ilčiukas
Daliutė Ivanauskaitė
Jurga Ivanauskaitė
. Yoshiiku
A. Juškevičius J. Maceika
Osvaldas Jablonskis
Bronė Jacevičiūtė-Jėčiūtė
Adomas Jacovskis
Marijus Jacovskis
Stanislawas Jakubowskis (Stanislaw Jakubowski)
Elena Jakutytė
Bronislovas Jamontas (Bronislaw Jamontt)
Rimvidas Jankauskas (Kampas)
Stanislawas Jankowskis (Stanislaw Jankowski, Lenkija)
Martinas Jankus
Janas Jannsonas (Jan Jannson)
Gintaras Palemonas Janonis
Aleksandras Janovičius–Čainskis (Aleksander Janowicz–Cza
Jonas Janulis
Česlovas Janušas
Česlovas Janušas (atributuojama)
Ksenija Jaroševaitė
Antanas Jaroševičius
Oktavianas Jastšembskis (Oktawian Jastrzębski (Jastrzemski)
Raimonda Jatkevičiūtė–Kasparavičienė
D. Joy
Gediminas Jokūbonis
Giedrius Jonaitis
Rasa Joni
Vytautas Kazimieras Jonynas
Danutė Jonkaitytė
Erikas Jonssonas Dahlberghas (Erik Jonsson Dahlbergh)
Eduardas Juchnevičius
H. Jucrówna
Victoras Juhászas (Victor Juhász)
Marija Danutė Jukniūtė Bžeskienė
Jonas Jukonis
Vaida Juozapaitytė
Vladas Jurgutis
Pranciškus Jurjevičius
Tauras Jurkūnas
Vytautas Jurkūnas
Eduardas Jurėnas
Stasys Jusionis
Vidmantas Jusionis
Valerija Juškienė
A. Jėgeris (A. Jaeger, Vakarų Europa)
Aleksas Kacenbogenas (Aleks Kacenbogen)
Lazaris Kaganas
Vytautas Kairiūkštis
Elvyra Kairiūkštytė
Juozas Kalinauskas
Vytautas Kalinauskas
Hans Kallmeyer
Petras Kalpokas
Rimtas Kalpokas
Vitālijs Kalvāns
Oskars Kalêjsas (Oskars Kalêjs)
Vladas Kančiauskas
Vladas Karatajus
Genovaitė Stasė Kariniauskaitė
Edwardas Karniejus (Edward Karniej)
Vladimiras Kasatkinas
Vytautas Kasiulis
Dalia Kasčiūnaitė
Emanuelis Izaijas Katilius
Juzefa Katiliūtė
Marcė Katiliūtė
Rūta Viktorija Katiliūtė
Leonas Katinas
Leonas Linas Katinas
Stefanija Katkevičienė
Karlas Kaufmannas (Karl Kaufmann) (Austrija - Vokietija)
Antonas Kaulbachas (Anton Kaulbach)
Birutė Kaupaitė
Povilas Kaupas (Kaufmanas)
Antanas Kazanavičius
Giedrius Kazimierėnas
. Kazlauskas
Jonas Kazlauskas
Juozas Kazlauskas
Jokūbas Kazlauskas (Jankelis) (Jacques Koslowsky)
Leonardas Kazokas (Kazakevičius)
Arvydas Kašauskas
Virginijus Kašinskas
Janas Kačmarkievičius
Vytautas Kašuba
Aleksandra Kašubienė
Jūratė Kemeklytė-Bagdonienė
Konstantas Kemežys
Elena Kepalaitė (Kepalas)
Rimvydas Kepežinskas
Alfonsas Keturka
Petras Kiaulėnas
Róża Farbisz Kijankowa
A. Kiprin (A. Kиприн, Rusija)
Otto Kirchneris (Otto Kirchner)
Aistė Kirvelytė
Vincas Kisarauskas
Saulutė Stanislava Kisarauskienė
Gotlybas Kislingas (Gottlieb Kißling)
Marian Klaklik
Vytautas Klemka
Romas Klimavičius
Ramunė Aldona Kmieliauskaitė–Idzelienė
Antanas Kmieliauskas
Jaronimas Kmieliauskas
Carl Knauf
Elena Kniūkštaitė
. Knyga
Albertas Kojelavičius–Vijūkas
I. Kokans
Edmundas Kolevaitis
Česlovas Kontrimas
Nežinomas kopijuotojas
Ruslan Korostenskij
Vaclovas Kosciuška
Vytautas Kovalevskis (Kavaliauskas)
Jonas Kozulas
Vidas Kranauskas
Eduardas Krasauskas
Stasys Krasauskas
Romanas Krasninkevičius
A. Krasovskij (А. Красовский, Rusija)
Pinkas Kremenis (Pinchus Krémègne)
Ramazanas Krinickas
Vida Krištolaitytė
Adolis Jonas Krištopaitis
Antanas Krištopaitis
Antanas Virginijus Krištopaitis
Zoia Krukovskaja
Saulius Kruopis
Leopold Krupiński
Василий Kлieнтовъ
Eva Kubbos (Ieva Kubosaitytė)
Aleksandras Kukujevas
Telesforas Kulakauskas
Ewa Kuliesza
Arūnas Kulikauskas
Isaja Issai Kulvianskis Kulvianski
Romualdas Audrūnas Kunca
Algimantas Kunčius
Indrė Kupčiūnaitė
Algimantas Jonas Kuras
Valentinas Kurdovas
Vytautas Kusas
Jonas Kuzminskis
Antanas Kučas
Edvardas Kučinskis (Edward Kuczynski)
Juozas Kėdainis
Nijolė Kūjalytė
Mykolas Labuckas
Ieva (Eva) Erika Labutytė–Vanagienė
Leonas Lagauskas
Wifredo Lam
Jean H. Lamoline
Maurice'as Langaskensas (Maurice Langaskens)
Romualdas Lankauskas
Pranas Lapė
Vytautas Laukys
. Laurie & Whittle‘is (Laurie & Whittle)
Barthelemis Lauvergne'as (Barthelemy Lauvergne)
Nadežda Laže
W. Le Petitas (W. Le Petit)
George Louis Le Rouge
Dovydas Leibzonas
Kurt Leyde
Inga Leliugaitė
Gediminas Leonavičius
Šarūnas Leonavičius
Iohann Christian Leopold
H. Lesure'as (H. Lesure)
J. Lewicki (Lenkija)
Fania Lewówna–Frydman
Giedrius Liagas
Vladas Liatukas
Ludofs Liberts
- Lietuvių liaudies skulptūra
Inga Likšaitė
Vytenis Lingys
Filomena Linčiūtė–Vaitiekūnienė
Jacques Lipchitz
Marius Liugaila
Tobias Conrad Lotter
Ioanna A. Lowe
Petras Ločeris
Balys Lukošius
Germaine Luquet
Natalija Luščinaitė – Krinickienė
Jurgis Lėbartas
John Leopold Lübschitz
Aleksandras Macijauskas
Jonas Mackevičius
Vytautas Mackevičius
Vladas Mackevičius
Jonas Mackonis–Mackevičius
Vladimiras Magidey (Vladimir Magidey)
. Maironis
Tobias Mayeris (Tobias Mayer)
Igoris Majorovas
Albina Makūnaitė
Jonas Maldžiūnas
Janina Malinauskaitė
Edvardas Malinauskas
Emanuelis Mane–Katzas
Voldemaras Manomaitis
Artūras Maračinskas
Vilmantas Marcinkevičius
Neringa Marcinkevičiūtė–Strazdė
Eimutis Markūnas
W. Marshal, D. Britanija
Antanas Martinaitis
Arvydas Martinaitis
Ignas Martinaitis
Raimondas Regimantas Martinėnas
Carl Marz
Gabriel Maréchal
Ivan Marčuk
Vasilijus Masjutinas (Wassilij Masjutin, Василий Ма
V. V. Mate
Inga Matu
Dalia Ona Matulaitė
Adomas Matuliauskas
Anatolijus Mačiulaitis
Jurgis Mačiūnas
Petras Mazūras
Adelė Medutytė
I. V. Medvedevas (И. В. Медведев)
Jonas Mekas
Adolfas Melnaras (Adolfs Melnars, Latvija)
Gerardus Mercatorius (Gerardus Mercator)
Matthäus Merian
Caspar Merian, Matthäus Merian jaun.
Meilė Aurelija Meškelytė Šveikauskienė
Anatolijus Michailovas (Klošaras)
Snieguolė Michelkevičiūtė
Martha Michel–Brandt
Audronė Mickutė
Adomas Miendzyblockis (Adam Międzybłocki)
Jolanta Mikulskytė
Raimundas Mikšys
Žibuntas Mikšys
Juozas Mikėnas
Hanna Milewska
Juozapas Miliūnas
Borisas Milovidovas
Bronė Mingilaitė – Uogintienė
Giedrė Miniūtė
Williamas (?) Mitchellas (William (?) Mitchell, Škotija)
Jūratė Mykolaitytė
Fr. Mlückas (Fr. Mlück) (?)
Kauno meno mokyklos mokiniai
Antanas Mončys
Adolphe Morin
. Moronobu
Alfonsas Motiejūnas
Boleslovas Adomas Motuza–Matuzevičius
Jadvyga Mozūraitė – Klemkienė
E. Mulreadis (E. Mulready)
Bronius Murinas
Fritz Möller–Schlünz
Sebastianas Münsteris (Sebastian Münster)
Arūnas Mėčius
Kostas Narkevičius
Halina J. Naruševičiūtė-Žmuidzinienė
Henrikas Natalevičius
Mindaugas Navakas
Sigitas Jonas Nenorta
Jonas Nepreckis (Jan Neprzecki, sudarytojas)
G. H. F. Nesselmann
autorius Nežinomas
Timonas Niesiolovskis (T. Niesiołowski, Lietuva-Lenkija)
Friedrich Niethammer
Vladas Norkevičius
Vincas Norkus
Dovilė Norkutė
Antonas Nowakas (Anton Nowak)
Florencio Ochoa
Bluma Odes–Ronkin
Władyslaw Oleszczynski
Antonis Oleščinskis (Antoni Oleszczynski)
Józefa Orańska
Napoleonas Orda
Borisas Orlovas
Vladimiras Orlovskis
Mečislovas Ostrauskas
Valerija Ostrauskienė
Juozapas Ozemblauskas (Józef Oziębłowski)
M. Paczinsky (Lenkija – Lietuva)
Arvydas Pakalka
Vytautas Pakalnis
Algirdas Pakeliūnas
Kazys Pakštas
Francesco Paninis (Francesco Panini)
Józefas Pankiewiczius (Józef Pankiewicz)
Viktorija Paslaitytė - Čepaitienė
Vygantas Paukštė
Juozas Pautienius
Henri Jules Pauwels
Pranas Paškevičius
Romualdas Paškevičius
Ada Peldavičiūtė–Montvydienė
Wanda Peltyn-Muszkatowa
Juozas Olinardas Penčyla
Juozapas Perkovskis (Józef Perkowski)
Adamas Petezynskis (Adam Petezynski)
Kazimieras Leonardas Petkevičius
Viktoras Petravičius
Zigmas Petravičius
Audronė Petrašiūnaitė
Antanas Petrikonis
E. Petrov
Algirdas Petrulis
Klaudijus Petrulis
Napoleonas Petrulis
Bernard Picart (dailininkas, graveris)
Igoris Piekuras
Franz Xaver Pieler
Eduard Pietzsch
Saulė Piktys
Gustavas Pileckis (Gustav Pilecki)
Juozas Algirdas Pilipavičius
Leszek Pindelski
Ignacas Pinkas (Ignacy Pinkas)
Vydas Pinkevičius
Rūdolfs Pinnis
Grytė Pintukaitė–Valečkienė
Otto Eduard Pippel
Joana Plikionytė–Bružienė
Ludwigas Wilhelmas Plockas (Ludwig Wilhelm Plock)
Henryk Poddębski
Mykolas Podolinskis
Česlav Polonski
A. Poluminskis (Полуминский)
Pranciškus (Pranas) Porutis
Stasys Povilaitis
Vytautas Povilaitis
Rūta Povilaitytė
Romualdas Požerskis
Antanas Poška
Vytautas Poška
Juozas Pranckevičius
Gediminas Pranskūnas
Jelena Prochorova
Audrius Puipa
Bronius Pundzius
Povilas Puzinas
Zsigmondas Pálnagis (Zsigmond Pálnagy)
Diana Radavičiūtė
Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis (užsakovas)
Aldona Radzevičiūtė
Asta Rakauskaitė
Kęstutis Petras Ramonas
Gabrielis Nikolausas Raspe‘is (Gabriel Nikolaus Raspe)
Vaclovas Rataiskis – Ratas
Petras Rauduvė
Marija Račkauskaitė Cvirkienė
Harmenszoon van Rijn Rembrandt
Petras Repšys
Vladimiras Reviakinas (Владимир Ревякин)
Mykolas Riauba (Michal Rouba)
H. Richter
Sofija Rickevičiūtė
Eglė Ridikaitė
Jonas Rimša
Petras Rimša
Casparas Ritteris (Caspar Ritter)
D.F. Robinsonas (D.F. Robinson)
Adolf Rohlfs, Vokietija
Stanislovas Roličas (Stanislaw Rolicz)
Aldona Romanowicz–Nebelska
Sofija Romerienė
Alfredas Romeris (Alfred Römer)
Moshė Rosenthalis (Moshe Rosenthal)
Alberto Rossi
Ottas Rossowas (Otto Rossow)
Alexis Rostowcew
Mošė Rozentalis
Samuelis Rozinas
Galina Rozinienė
Jurgita Rubavičiūtė
J. O. Rubin
Jonas Rudzinskas
Emil Rumpf (Vokietija)
Danielius Rusys
Jonas Rustemas (dailininkas)
Bronius Rutkauskas
J. Rêcourt (V. Europa)
Gustav Rüggeberg
Antanas Rūkštelė
Elena Römerytė (Helena Römerówna)
Luigi Sabatelli
Rimantas Sakalauskas
Edmundas Saladžius
Fikrat Salimov
Nicolas Sansonas d‘Abbeville‘is (Sanson d‘Abbeville)
Paolas Santinis (Paolo Santini)
Ona Sapiegienė
Artūras Savickas
Augustinas Savickas
Raimondas Savickas
Haimas Savitzkis (Haim Savitzky, Lietuva–Izraelis)
Borisas Schatzas (Boris Schatz )
Paul Schmidt
Jules Léonard Schmitz
Georgas Schmitzas, (Georg Schmitz)
Gustavas Schonleberis (Gustav Schönleber)
Franz Anton Schrämbl
Julius Vilhelm Schultz
Richard W. Seale
Richardas Seemannas (Richard Seemann, Vokietija)
Antanas Sestrencevičius (Antoni Siestrzencewicz
Matthausas Seutteris (Matthäus Seutter)
Ben Shahn
Ed. Sharkey
Zalman Shneur
Simonas Sidabras
Antonis Siestrzencewiczius (Antoni Siestrzencewicz)
Algis Skačkauskas
Aldona Skirutytė
Adasa Skliutauskaitė
Kajetonas Sklėrius
Vladimiras Skrebnevskis
Dalia Skridailaitė
Jokūbas Skrinska
Mindaugas Skudutis
Vilius Ksaveras Slavinskas
Ludomiras Slendzinskis
Raimundas Sližys
Vincentas Smakauskas
Algirdas Smilga
Aloyzas Smilingis
Franciszek Smołka (Lenkija)
Pranciškus Smuglevičius
Danielius Sodeika
Viačeslavas Sokoleckis
Danielis Fridrichas Sotzmanas (Daniel Friedrich Sotzman)
Monogramistas SP (СП; Rusija)
Kazimieras Stabrauskas
Adalbertas Staneika
Napoleonas Stanikas
Sigitas Staniūnas
Romualdas Stankevičius
Algimantas Julijonas Stankevičius – Stankus
Magdalena Birutė Stankūnas
Birutė Nomeda Stankūnienė
Birutė Stančikaitė
Danielis Staschus (Daniel Staschus)
Aloyzas Stasiulevičius
R. P. Stasiulis
Vidmina Stasiulytė
Jūratė Stauskaitė
Petras Stauskas
Algirdas Steponavičius
Jonas Steponavičius
Aimé Stevens
G. Stosas (G. Stos, Belgija)
Kornelijus Stoškus
Vaclovas Straukas
Aleksandras Władysławas Strausas (fotoateljė)
Yehezkelis Streichmanas (Yehezkel Streichman)
Leonas Strioga
Zofia Stryjeńska
N. (Rusija) Subakovas (Н. Cyбаковь) (Rusija)
Jonas Subačius
Vitalijus Suchockis
Edita Suchockytė
Aspazija Surgailienė
Leopoldas Surgailis
Eugenijus Survila
Antanas Sutkus
Albertas Sveikovskis (Swieykowsky)
Galina Sviridova
Stasys Sčesnulevičius
В. Никоновъ Л. Штейнманъ
С. А. Чистяков
Я. Станкевiч
Игорь Грабарь
Hippolyte Taine
Zelma Talberga (Tālberga)
Anastazija Tamošaitienė
Antanas Tamošaitis
Renata Tamošiūnaitė
Petras Tarabilda
Rimtas Tarabilda
Domicelė Tarabildienė
Vija Valerija Tarabildienė
Tatjana Tarasova (Tатянa Tapacoвa)
Solomonas Teitelbaumas
Jolanta Teišerskytė–Stoškienė
Shmuelis Tepleris (Shmuel Tepler)
Ettore'is Titas (Ettore Tito)
Theo Tobiasse
Chikanobus Toyoharas (Chikanobu Toyohara)
E. Toleris (E. Toler, Vakarų Europa)
Bolesławas Tomasczewiczius (Bolesław Tomasczewicz)
Remigijus Treigys
Irena Trečiokaitė – Žebenkienė
Gintautas Trimakas
Aleksandras Trojkovičius (Aleksander Trajkowicz)
Liudas Truikys
Vitolis Trušys
Leonardas Tuleikis
Julija Tumelytė
Ričardas Tuskenis
Marija Tūbelytė–Kuhlmann
Viktorija T‘Nova
Güntheris Ueckeris(Günther Uecker)
Bronius Uogintas
Bronius Uogintas jaunesnysis
Elena Urbaitytė (Urbaitis)
Eduardas Urbanavičius
Leonas Urbonas
Fusatane Utagawa
Yoshitora Utagawa
Kuniyoshi Utagawa
Kitagawa Utamaro
Filomena Ušinskaitė
Stasys Ušinskas
Vilius Užtupas
Liuda Vaineikytė
Justinas Vaitiekūnas
Povilas Ričardas Vaitiekūnas
Jonas Vaitys
Antanas Vaitkevičius
Valė Vaitkuvienė
Arūnas Vaitkūnas
Adolfas Vaičaitis
Genovaitė Vajegaitė–Narkevičienė
Nijolė Valadkevičiūtė
Teodoras Kazimieras Valaitis
Donatas Valatka
Adolfas Valeška
Arturas Valiauga
Kotryna Valiukevičiūtė
Telesforas Valius
Vytautas Baltramiejus Valius
Sigutė Valiuvienė
Aimé van Belleghem
Peter van den Keere
Nicolaas van Yperen
Marinus Julius van Raalte (?)
Liudas Vanagaitis
Vytautas Varanka
Steponas Varašius
Alberto Vargas
Eugenijus Varkulevičius
Adomas Varnas
Jonas Varnas
Adomas Varnas (atrib.)
Adomas Varnas ir kiti
Zenonas Varnauskas
Viktoras Vasarelis (Viktor Vasarely)
V. Vasiliauskas
Živilė Vasiliauskienė
Robert Didier de Vaugondy
Nijolė Vedegytė–Palubinskienė
Sofija Veiverytė
Alfreda Venslovaitė–Gintalienė
Petras Verbickas
(dailininkas) Vernier
Eglė Vertelkaitė
Albertas Veščiūnas
Justinas Vienožinskis
Romas Viesulas
Rimaldas Vikšraitis
Romanas Vilkauskas
Projektas VILNIUS LIvE
Alfonsas Vilpišauskas
Julijamas Vilumainimas (Jūlijam Viļumainim)
Mikalojus Povilas Vilutis
Zita Vilutytė
Jonas Kazimieras Vilčinskis
Vytautas Osvaldas Virkau
Aleksandras Vitulskis
Viktoras Vizgirda
Samuel von Pufendorf
Franz Johann Joseph von Reilly
Algimantas Vorevičius–Voras
Aleksandras Vozbinas
R. Walleris (R. Waller)
John William Waterhouse
Arthur George Watts
H. E. Wenski (?)
Julius II Wentscher
Jozefas Werneris (Jozef Werner) (?)
A. Wesslingas (A. Wessling, Didžioji Britanija)
H. Wilfertas (H. Wilfert)
Johnas Riley Wilmeris (John Riley Wilmer)
O. Winterbergas (O. Winterberg, Vokietija–Lietuva)
Stanisław Witkiewicz
Stanisław Witoszyński
Henrichas Wolffas (Heinrich Wolff)
Michael Wolgemut
Atributuojama Eugeniusz Wrzeszcz (?)
Ernstas Wöhlkas (Ernst Wöhlk)
Eugeniuszas Zaczyńskis (Eugeniusz Zaczyński)
Friedrichas Zahnas (Friedrich (Fritz) Zahn)
Bronislovas Zalensas
Jūratis Zalensas
Valerija Zalensienė
Antanas Zaleskis
Kęstutis Zapkus
Vidmantas Zarėka
Antonio Zatta's
Akvilė Zavišaitė
Ričardas Zdanavičius
Boleslava ir Edmundas Zdanovskiai (Zdanowscy)
Mikalojus Zelinskis (Николай Зелинский)
Juozas Zikaras
Kazimiera Zimblytė (Kazė)
Sophie Zimmermann (Vokietija)
Czesławas Znamierowskis (Czesław Znamierowski)
Edmund Zobczyński
Mikalojus Šalkauskas
Arvydas Šaltenis
Jurgis Šapkus
Romualdas Čarna
Alfredas Šatas
Konstantinas Eugenijus Šatūnas
Rimgaudas Žebenka
Juozapas Čechavičius (Józef Czechowicz)
Juzefa Čeičytė
Aleksejus Čekinis (Aleksej Čekini)
Andrius Čepas
Aleksandras Šepetys
Aleksandras Šepkus
Irmina Čepokienė
Jonas Čeponis
Julius Čepėnas
Henrikas Čerapas
Vytautas Šerys
Algimantas ir Mindaugas Černiauskai
Vlada Černiauskaitė
Gintaras Česonis
Edmundas Žiauberis
Algirdas Šiekštelė
Jonas Šileika
Mikas J. Šileikis
Genovaitė Žilinskaitė
Vytautas Žilius
Vladislovas Žilius
Arūnas Žilys
Birutė Žilytė
Stasys Šilkaitis
Kazys Šimonis
Kazys Šimonis, atrib.
Šarūnas Šimulynas
Petras Šimėnas
Stasys Žirgulis
Artur Širin
Nerutė Čiukšienė
Jeronimas Čiuplys
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
Ivanas Šiškinas (Иван Иванович Шишкин
Edvardas, Henrikas ir Vaclovas Čyžai (broliai Czyž, Frères Czyź)
Ignas Šlapelis
Jurgis Šlapokas
Veronika Šleivytė
Janina Šmidtaitė
Antanas Žmuidzinavičius
Raisa Šmuriginaitė
Antanas Šnaras
Mindaugas Šnipas
Virgilijus Šonta
Kazimieras Žoromskis
Alonas Štelmanas
Hermanas Štrukas (Hermann Struck)
Vaidotas Žukas
Valerija Žukauskaitė
Olga Žukowska
Pavelas Šumovas
Algimantas Švažas
Jonas Švažas
Marytė Švažienė
Stanislovas Žvirgždas
Nikodemas Švogžlys–Milžinas
Algimantas Švėgžda
Wojciech Święcki
J. Zīverts
Vladas Jonas Ščeponas
© Meno Rinkos Agentūra. Visos teisės saugomos.